Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Flytta ut

När det är dags att flytta finns det en del att tänka på så att det går smidigt.

Nöjd flicka som ligger på golvet bland en massa flyttkartonger.

Säga upp avtalet

Så här gör du en uppsägning

Du måste personligen säga upp ditt hyresavtal och det finns två sätt att göra det på, digitalt eller på papper.

Uppsägning med BankID

Legitimera dig med BankID för att göra uppsägningen via Mina sidor.

Uppsägning på papper

På baksidan av ditt hyresavtal finns ett formulär att fylla i, underteckna och sedan lämna in. Du kan också skriva ut en blankett för uppsägning.

Uppsägningstid

Tre månader innan flytt

Den normala uppsägningstiden för våra bostadskontrakt är tre månader räknat från det månadsskifte som kommer närmast efter att uppsägningen kommit till oss.

Undantag

  • Ska du flytta till äldreboende erbjuds du två månaders uppsägningstid. 
  • Vid dödsfall erbjuds dödsboet en (1) månads uppsägningstid.
  • För förråd, lokaler och bilplatser gäller de uppsägningsregler som finns angivna på hyresavtalet.

Visning

Vi sköter visningarna

När vi fått din uppsägning börjar vårt arbete med att hitta en ny hyresgäst och vi håller visningar medan du fortfarande bor kvar. 

Personal från Nyköpingshem är alltid med på visningarna. Du väljer om du vill vara hemma under tiden visningen pågår, men du måste alltid ge oss tillträde till bostaden.

Besiktningar

Avflyttningsbesiktning

Den första besiktningen som görs efter att du sagt upp ditt hyresavtal kallas avflyttningsbesiktning. Den är till för att vi ska kunna se vilket skick som bostaden är i så att vi kan planera för reparationer som kanske behöver göras innan den hyrs ut på nytt.

Om det saknas utrustning, finns skador som inte är normalt slitage eller ändringar som du själv gjort får du möjlighet att återställa det som behövs innan du flyttar. Du kan också välja att betala för att vi gör det i ditt ställe. 

Skador som fanns när du flyttade in behöver du inte vara orolig för att behöva laga eller betala för. De finns noterade i besiktningsprotokollet från tidigare hyresgäst.

Avflyttningsbesiktningen görs ofyast medan lägenheten fortfarande är möblerad. Därför är det viktigt att du berättar för oss om det finns skador som inte syns. Upptäcker vi något i efterhand kan du bli skyldig att betala för det.

Har du utrustning som du själv köpt tar du förstås med dig den vid flytten.

Slutbesiktning

När du flyttar ut ska lägenheten vara i gott skick. Den ska vara noga städad och allt som du ansvarar för att göra enligt avflyttningsbesiktningen ska vara gjort. Har du till exempel tagit bort innerdörrar eller badkar ska de vara tillbaka på sin plats. 

Samma dag som du lämnar lägenheten görs en slutbesiktning som kontrollerar allt det här. Du får inte lämna ifrån dig nycklarna innan allt är ordentligt gjort. Upptäcker vi eller den nya hyresgästen att allt inte är som det ska får du betala för att vi gör det i ditt ställe.

Flyttstädning

Fräscht för nästa hyresgäst

Nästa hyresgäst ska flytta in i en ren och fräsch bostad, så var extra noggrann med flyttstädningen. Är det inte ordentligt gjort när du lämnar den, senast klockan 12.00 den dag som avtalet upphör, kommer vi att beställa städning som du får betala för..

Kom också ihåg att tömma och städa ur förråd och ta med dig cyklar, barnvagnar och annat som stått i gemensamma utrymmen.

Kontrollera gärna din städning med hjälp av den här checklistan!