Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

GDPR

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig service - och du kan känna dig trygg med det.

Vad är en personuppgift?

Därför behandlar vi dina personuppgifter

En personuppgift är information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, lägenhetsnummer, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Även IP-nummer, cookies och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till dig.

De personuppgifter som du lämnar till Nyköpingshem när du till exempel registrerar dig i bostadskön, tecknar avtal eller söker jobb hos oss används för att vi ska kunna ge dig den service som du förväntar dig, de behövs de för att administrera hyror, svara på frågor och annat som tillhör den löpande verksamheten. De används också för att uppfylla de skyldigheter som vi har, till exempel diarieföring.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) och en gång om året har du rätt att utan kostnad få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlas, efter en skriftlig ansökan. Skulle några personuppgifter vara fel kan du självklart be att få dem rättade.

Personuppgiftsansvarig

Nyköpingshem AB, 556450-9486, är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

Offentlighetsprincipen

För kommunala bolag

Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att meddelande, brev, sms eller e-post som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till en tredje part.