Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Förturer

Vi utgår från att alla har samma rätt till en ny bostad. Vi bedömer inte våra bostadssökandes bakgrund eller livssituation. Därför finns det bara några få möjligheter att gå före i bostadskön.

Trött pendlande man som ligger på ett tågsäte och vilar huvudet mot sin läderväska.

Arbetsmarknadsförtur

Minst tio mils pendling

Observera! Under semesterperioden 1 juni - 31 augusti har vi begränsade möjligheter att handlägga förturer.

Om du bor minst tio mil från Nyköpings kommungränser och får en tillsvidareanställning i Nyköping kan du ansöka om arbetsmarknadsförtur till en bostad inom Nyköpingshem.

Varje enskilt fall prövas utifrån vilka förutsättningar vi har att kunna erbjuda dig ett rimligt bostadsalternativ.

Beviljas du förtur får du ett (1) erbjudande om bostad. Väljer du att tacka nej till det är du alltid välkommen att själv söka vidare i bostadskön.

För att ansöka om arbetsmarknadsförtur ska du fylla i och skicka in den här blanketten.

Intern förtur 

Orsaker till intern förtur

För dig som redan bor hos oss, som hamnat i ett oönskat läge i livet och har behov av en annan bostad, kan det finnas skäl att bevilja förtur. Då kontaktar du kundcenter för en dialog.

  • Ekonomi
    Om du får en kraftigt försämrad inkomst till följd av yttre omständigheter. 
  • Hälsa
    Om du drabbas av sjukdom eller olycksfall som gör det svårt att bo kvar i din nuvarande lägenhet.

Separation, skilsmässa och utflyttade barn ingår inte i kriterierna för förtur.