Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Nystart för boskolan

I höst har den uppskattade utbildningen i hur en lägenhet ska tas om hand startat upp igen efter pandemiuppehållet.

Samarbete med SFI

Campus och även Folkhögskolan på ingång

Boskola kallas konceptet och är ett samarbete mellan Nyköpingshem och SFI, svenska för invandrare med Campus Nyköping som utbilningsanordnare. Planer finns även att samarbeta med Nyköpings Folkhögskola för att nå så många invånare med utländsk bakgrund som möjligt.

På lätt svenska

Syftet med boskolan är att på lätt svenska göra det tydligt hur det är att bo i en hyreslägenhet i Sverige, vilka rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har och hur bostaden tas om hand på bästa sätt. Eleverna är nybörjare i språket så om svenskan inte räcker till tar Sherin Abdulbaky, bokonsulent på Nyköpingshem och den som håller i lektionerna, till sina andra språkkunskaper.

- Vi varvar teori med praktiska övningar och har en lägenhet på Ortvägen som vi är i för att kunna visa precis vad jag menar och öva på en del moment, berättar Sherin. Jag kan förklara på arabiska, kurdiska och engelska och jag förstår persiska, turkiska och dari så vi brukar kunna lösa det mesta.

Oftast träffar Sherin eleverna och deras SFI-lärare vid fyra tillfällen, men det varierar beroende på vilket behov och vilka förkunskaper som finns. Sedan startas en ny grupp upp.

Blir medvetna om vad som kostar

Under lektionerna tar hon upp frågor som rör vattenskador, brandsäkerhet, skadedjur, störningar, sopsortering och till exempel varför det är olagligt att hyra ut i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Hon förklarar också hur viktigt det är att ha en hemförsäkring och hur mycket det kan kosta hyresgästen som orsakat skador.

- Många har inte varit medvetna om hur dyrt det kan bli att inte ta hand om sin lägenhet på rätt sätt, och blir chockade när det kommer en räkning när de flyttar.

Besiktare är med vid ett tillfälle För att berätta om skador som inte räknas som normalt slitage i en lägenhet är besiktare med vid ett tillfälle och berättar vad de ser och tar betalt för vid sina besiktningar. Ibland kommer även personal med andra yrkesroller med på lektionerna för att informera och öppna upp för frågor.

- Att förstå vad som gäller, vad som är det egna ansvaret för hur bostaden ska skötas är verkligen värdefull kunskap, säger Sherin.