Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Stärker insatser för trygga hemmiljöer

Pressmeddelande: Alla har rätt till en trygg hemmiljö. Kvinnor, män och barn. Det är utgångspunkten för den extrasatsning som styrelsen för Nyköpingshem beslutat om för att stärka personalens möjligheter att visa civilkurage och omtanke om hyresgästerna.

- Genom vår ledande roll på hyresbostadsmarknaden i Nyköping och som allmännyttigt fastighetsbolag har vi ett särskilt ansvar att visa civilkurage och omtanke, säger Carl-Åke Andersson, styrelsens ordförande, om initiativet att stärka företagets insatser ytterligare.

Nyköpingshems modell grundar sig främst i personalens kompetens att upptäcka signaler på missförhållanden. All personal, inte bara de som har daglig kontakt med hyresgästerna och vistas i deras hem, som utgör 4 000 hushåll, ska utbildas i att tyda tecken på att något inte är riktigt som det ska. De ska också få tydliga direktiv för hur de ska agera i sådana situationer.

- Vi tar hjälp av Kvinnojouren Mira för att stärka vår kompetens att motverka våld i nära relationer. Det omfattar alla kvinnor, män och barn som vi kan komma i kontakt med, berättar Martina Hefling, kundcenterchef på Nyköpingshem.

Starka nätverk med andra samhällsaktörer är också en viktig del i att vara med och göra skillnad. Nyköpingshem är en aktiv deltagare i flera nätverk och fördjupar nu samarbeten som varit vilande under pandemin.

- Vi bidrar till att lägga det brottsförebyggande pusslet.