Hoppa till huvudmenyn Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Nyheter Till sök

Bygga i trä eller betong?

Vilket material är bäst när vi bygger för framtiden? Om det handlade det seminarium som Nyköpingshem bjudit in bolagsstyrelsen till den 13 maj.

För-och nackdelarna med de dominerade byggmaterialen trä och betong belystes av Nyköpingshems projektchef Mikael Vestin. Med stöd av erfarna projektledaren Björn Larsson, som har ett förflutet som betongare, samt Lukas Briheim som är projektledare med hållbarhetsfrågor på sitt bord, togs olika aspekter upp som har betydelse för valet av byggmaterial.

- Alla kan vi sagan om de tre små grisarna och hur det gick för dem, inledde Mikael Vestin. Kanske fick det någon att tro att valet var så enkelt…

Historiskt sett har trä fått stryka på foten så snart ekonomin tillåtit att bygga med stenbaserade material. När städer bränts ned har det vuxit fram nya pampiga stenstäder. Men vad är mest hållbart?

 

- Det beror på vad du menar med hållbart… är det hur länge ett material håller, hur trivsam boendemiljö det erbjuder eller är det hur det påverkar miljön?

Brandsäkerhet

Nuförtiden dominerar betong som byggmaterial i alla större byggnader. Till stor del handlar det om dess resistens mot brand. Men även betongbyggnader rasar samman vid höga temperaturer och armeringar ger vika.

Fram till 1993 gjorde brandsäkerhetsregler det i princip omöjligt att bygga högre än två våningar i trä. Så är det inte längre.

 

- Det finns exempel på höghus som byggts av trä, och det finns bra lösningar med färg och sprinklersystem som gör dem brandsäkra.

Med nya tekniker som korslimning och fingerskarvar som ger vridstyva träbjälkar har trä blivit en hållbar konkurrent att räkna med. Massivt trä är nära på oantänligt och med i övrigt brandsäkra färger och sprinklersystem är det numera att betrakta som ett brandsäkert material.

Komfort

Trähus är betydligt mer lyhörda än betonghus. Träbjälklagen leder ljudet lättare än den stumma betongen. 50-60 cm behövde bjälklaget tidigare vara för att det inte skulle låta som en bongotrumma när någon gick på våningen ovanför.

Miljöpåverkan

Valet av byggmaterial styrs mycket av trender och vad arkitekterna gillar för tillfället.

Med vår ökande miljömedvetenhet trendar nu trähusen, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Det starkaste argumentet att välja trä är utan tvekan hållbarhetsperspektivet. Skog binder koldioxid och är till 100 procent förnybart.

Betongens svaghet är tillverkningens miljöpåverkan. När cement bränns frigörs stora mängder koldioxid. Visst går det att återanvända rivningsmassor efter betonghus och föra in det i tillverkningskedjan igen, men det kan aldrig bli till nytt berg. Brutet berg är brutet. Trä däremot växer upp på nytt och binder koldioxid under hela sin livscykel.

Ekonomi

Prismässigt är det idag inte någon skillnad att tala om mellan att bygga i trä eller betong. Vi har ännu en god tillgång på båda materialen i Sverige. Stora byggprojekt i betong är mest ekonomiskt, att bygga smått i betong är inte lönsamt.

- Underhållskostnaden för trä är något du måste du kalkylera med.

Samtidigt som trä är enkelt att hantera och forma innebär det en risk för oförutsedda utgifter i och med att trä är av olika kvalitet. En del material går till spillo och det är helt enkelt mindre förutsägbart att arbeta med trä än betong.

Valet är en kombination

Men är det rimligt att bygga hus helt och hållet i trä för miljöns skull? Svaret är nej, det vore inte hållbart ur ett tekniskt perspektiv på alla platser. Trä som grundläggning är inget att rekommendera, där är betongen fortfarande det oslagbara valet.

Seminariets slutsats är därför att en kombination av båda materialen är den gyllene medelvägen. Ovanför mark finns det absolut en framtid för hus som är byggda till största delen i trä.

- Det vore intressant om vi hade ett sådant referensobjekt i vårt bestånd, menar Carl-Åke Andersson, styrelseordförande för Nyköpingshem AB.

Även vice ordförande Claes Hagerström uttryckte sitt gillande:

- Vi ska inte utesluta något material, det har vi fått bra information om idag!