Spelhagen

På klassisk industrimark har ett av Nyköpings mest attraktiva bostadsområden under senare år växt fram. Hamnens nöjesstråk och slottets historiska vindslag på nära håll.