Vi vårdar och utvecklar

Nyköpingshem har alltid varit en viktig del för att vår kommun ska växa och utvecklas. En historia och ett ansvar som vi bär med stolthet. Merparten av de fastigheter som vi idag äger har vi byggt och ytterligare nyproduktioner står ständigt på agendan.

En viktig del i Nyköpingshems verksamhet är därför att ta hand om fastighetsbeståndet som vi äger. Mycket är byggt under 1960- och 70-talen där både de tekniska bristerna och moderniseringsbehoven är tydliga.

 

Hållbarhet i många aspekter

I vårt arbete med ny- och ombyggnation tar hållbarhetsfrågorna given plats:

  • Ekonomiskt väger vi samman projektens olika delar för att optimera maximal nytta för nedladga resurser.
     
  • Miljömässigt. Vi väljer inriktningar i projekten som ger minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Idag finns väl utvecklade material och installationer för energibesparingar och säkra boendemiljöer.
     
  • Den sociala hållbarheten är också viktig att ta hänsyn till. Hur vill vi bo i framtiden? Vad kommer efterfrågas? Vilka bygger vi för? Husen som vi idag bygger ska stå i 50-100 år, och vad vet vi om boendet då?

 

Nyrenoverat kök visas upp av Nyköpingshems projektledare Björn Larsson.