Vi renoverar

Vårt renoveringsprogram fortgår med hög intensitet. När lägenheterna är omkring 40 år finns det oftast stora behov av uppfräschning och modernisering. Med ett bestånd på 4 000 lägenheter innebär c:a 100 lägenhetsrenoveringar per år.

Vår renoveringsmodell bygger på följande projektsteg:

  1. Teknisk behovsinventering och projektering
  2. Hyresgästsamråd kring övriga önskemål och synpunkter på preliminärt projektinnehåll.
  3. Justering av projektinnehåll och upphandling av entreprenörer. I det här steget sker också inhämtandet av hyresgästernas godkännande för projektgenomförande.
  4. Projektgenomförande och löpande informationshantering
  5. Projektavslut och utvärdering

 

Vad vi prioriterar

Allt som oftast är det våtrummens (badrum, avlopps- och vattenledningar) som styr vår planering. Vi följer noga vår utveckling när det gäller vattenskador och kan glädjande se i statistiken att vårt renoveringsprogram ger goda effekter på detta.

I samband med en renovering ser vi också till övriga moderniseringsbehov, t.ex.:

  • Elsystemet är oftast föråldrat och antalet uttag räcker inte för dagens all elektronisk utrustning.
  • Köket är en viktig del i bostaden och att lyfta detta till en mer modern utformning uppskattas nästan alltid.
  • En modern ventilationslösning med ordentlig genomströmning av ny luft i lägenheten höjer alltid komforten i lägenheten. Med modern teknik sänks också nästan alltid husets energiförbrukning.

Hyresgästernas önskemål

Men lika viktig är också att lyssna på de hyresgäster som bor i huset. De vet oftast vad som fungerar bra och mindre bra. Vi lyssnar och tar in det i projektet som vi bedömer det finns utrymme för och vad som är rimligt för framtidens hyresgäster.