Vi renoverar

Vi har ett intensivt renoveringsprogram som vi arbetar efter. När lägenheterna är omkring 40 år finns det oftast stora behov av uppfräschning och modernisering. Varje år gör vi omfattande renoveringar i omkring 100 av våra närmare 4 000 lägenheter.

Vår renoveringsmodell bygger på följande projektsteg:

  1. Teknisk behovsinventering och projektering.
  2. Hyresgästsamråd kring övriga önskemål och synpunkter på det preliminära projektinnehållet.
  3. Justering av projektets innehåll och upphandling av entreprenörer. I det här steget hämtar vi också in hyresgästernas godkännande av att vi genomför projektet.
  4. Projekt genomförs och löpande informations ges till hyesgästerna.
  5. Projektet avslutas och utvärderas.

 

Vad vi prioriterar

Allt som oftast är det våtrummens (badrum, avlopps- och vattenledningar) som styr vår planering. Vi följer noga utveckling när det gäller vattenskador och statistiken visar att renoveringsprogrammet ger god effekt.

I samband med en att vi gör en större renovering ser vi också till övriga moderniseringsbehov, till exempel det här:

  • Elsystemet är oftast föråldrat och antalet uttag räcker inte till för dagens elektroniska utrustning.
  • Köket är en viktig del i bostaden och att lyfta det till en modernare utformning uppskattas nästan alltid.
  • En modern ventilationslösning med ordentlig genomströmning av ny luft i lägenheten höjer alltid komforten. Med modern teknik kan husets energiförbrukning minskas.

Hyresgästernas önskemål

Men det är också viktigt att lyssna på dig som bor i huset och vet vad som fungerar bra och mindre bra. Vi lyssnar och det som vi bedömer att det finns utrymme för, och som är rimligt för framtidens hyresgäster, tar vi in i projektet.