Ventilation

En fungerande ventilation är en förutsättning för att inomhusmiljön i din lägenhet ska fungera. Du kan enkelt kontrollera att den fungerar.

Gammal luft ut och ny luft in

Den luft som finns inne i en lägenhet blir förorenad av att vi lever och använder den. För att du inte ska bli trött och kanske utveckla allergier måste ventilationen fungera.

I nyare eller ombyggda hus finns ofta tilluftsventiler i ytterväggen eller taket. I äldre hus sitter ventilerna oftast i anslutning till fönstren. Inomhusluften sugs sedan ut via takventilen i badrummet eller genom spisfläkten i köket. På det sättet skapas den luftcirkulation som så väl behövs.

Kontrollera att din ventilation fungerar

Gör så här för att kontrollera ventilationen i din lägenhet:

  • Håll handen framför tilluftsventilerna. Känner du att det blåser in?
    Alla ventiler i lägenheten ska tillföra luft. Ventilerna hittar du oftast vid fönster eller på yttervägg.

  • Sätt en bit toapapper framför utsugsventilen i badrummets tak. Pappret ska sugas fast på ventilen.

Rengör ventilerna och byt filter

Du ska regelbundet se till att både till- och frånluftsventilerna fungerar och inte är nedsmutsade. Är de smutsiga försöker du rengöra med en pinne eller krok. Därefter dammsuger du dem. Vissa ventiler har färdiginställda öppningsspjäll. Dem får du inte ändra då det skapar obalans i systemet, och det påverkar hela fastighetens ventilation, inte bara din.

Sitter det ett smutsigt filter i ventilen kan du vända dig till kundcenter för att få ett nytt.