Vårt uppdrag

Vi har varit en viktig del i Nyköpings utveckling sedan starten 1949. I snart 70 år har vi erbjudit nyköpingsbor attraktiva och ändamålsenliga bostäder. Det är ett historiskt ansvar vi ser tillbaka på med stor stolthet. 

Uppdraget för framtiden ser egentligen likadant ut. Vi ska erbjuda kommunens invånare bra bostäder, genom det fastighetsbestånd vi redan har och genom att bygga nytt.

Vårt formella uppdrag från ägaren (Nyköpings kommun) baseras på följande tre punkter:

1. Vi ska vårda och utveckla fastighetsbeståndet och våra bostadsmiljöer

Fram till 2026 ska vi tillföra kommunen 1 000 nya bostäder. Samtidigt ska vi ta hand om det nuvarande beståndet, vilket bland annat innebär renoveringar av omkring 100 lägenheter/år.

I vår fastighetsförvaltning ska vi utveckla goda och trygga bostadsmiljöer som bidrar till en god samhällsutveckling.

2. Vi ska vara affärsmässiga

Vår verksamhet ska karakteriseras av goda affärer för en långsiktig ekonomisk stabilitet i bolaget.

3. Vi ska minska vår miljöpåverkan

Tillsammans med våra hyresgäster ska vi minska energiförbrukningen och andra faktorer som bildrar till miljöpåverkan.

FAKTA

Nyköpingshem uppdrag tydliggörs genom ägardirektivet som ägaren Nyköpings kommun ger företaget.

Aktuellt direktiv finns på Nyköpings kommuns webbplats.