Vårt uppdrag

Vi har varit en viktig del av Nyköpings utveckling sedan starten 1949. Snart 70 år av att erbjuda nyköpingsbor attraktiva och ändamålsenliga bostäder. Detta är så klart ett historiskt ansvar vi ser tillbaka på med stor stolthet. 

Uppdraget för framtiden ser egentligen likadant ut. Vi är till för att erbjuda kommunens invånare bra bostäder. Detta ska vi göra genom det fastighetsbestånd vi redan har. Och att bygga nytt.

Vårt formella uppdrag ifrån ägaren (Nyköpings kommun) baseras på följande tre punkter:

 

Vi ska vårda och utveckla fastighetsbeståndet och våra bostadsmiljöer

Vi ska fram till 2026 tillföra kommunen 1 000 nya bostäder. Samtidigt ska vi ta hand om det nuvarande beståndet, vilket bl.a. innebär renovering på omkring 100 lägenheter/år.

Vi ska i vår fastighetsförvaltning utveckla goda och trygga bostadsmiljöer som bidrar till en god samhällsutveckling.

 

Vi ska vara affärsmässiga

Vår verksamhet ska karakteriseras av goda affärer för att vi långsiktigt ska hålla en ekonomisk stabilitet i bolaget.

 

Vi ska minska vår miljöpåverkan

Tillsammans med våra hyresgäster ska vi minska energiförbrukning och andra faktorer som bildrar till miljöpåverkan.

FAKTA

Nyköpingshem uppdrag tydliggörs genom det s.k. ägardirektiv som ägaren, dvs Nyköpings kommun, ger företaget.

Aktuellt direktiv finns på Nyköpings kommuns webbplats.