Vårt hållbarhetsarbete

För oss på Nyköpingshem har alltid miljö och hållbarhet varit viktigt. Vi var t.ex. bland de första bostadsbolagen i landet som införde fullskalig sortering av hushållsavfall i våra bostadsområden.

Vårt miljöarbete idag genomsyrar det mesta vi jobbar med och bygger på hörnstenarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Goda livsmiljöer - nu och i framtiden

Som hyresgäst hos Nyköpingshem ska du erbjudas en god bostad. Men det handlar inte bara om lägenheten och huset utan även livet mellan husen. Man bor inte bara i ett hus, utan i ett område med gator, gräsmattor, träd, buskar och lekplatser. Man bor också bland grannar som tillhör och skapar en gemensam livsmiljö.