Vårt hållbarhetsarbete

För oss på Nyköpingshem har alltid miljö och hållbarhet varit viktigt. Vi var till exempel bland de första bostadsbolagen i landet som införde fullskalig sortering av hushållsavfall i våra bostadsområden.

Vårt miljöarbete idag genomsyrar det mesta vi jobbar med och bygger på hörnstenarna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

 

Goda livsmiljöer - nu och i framtiden

Som hyresgäst hos Nyköpingshem ska du erbjudas en god bostad. Men det handlar inte bara om lägenheten och huset utan även livet mellan husen. Du bor inte bara i ett hus, utan i ett område med gator, gräsmattor, träd, buskar och lekplatser. Du bor också bland grannar som tillhör och skapar en gemensam livsmiljö.

 

MILJÖBOKSLUT 2017

Här kan du läsa hur Nyköpingshems arbete för att minska vår egen och våra hyresgästerns miljöpåverkan såg ut under 2017.