Värme

Nyköpingshem följer socialstyrelsens rekommendationer att din lägenhet under uppvärmningssäsongen ska hålla minst 20 grader.

 

De allra flesta tycker att 20 grader är ett bra inomhusklimat. Men klimatupplevelsen är också beroende av att ventilationen i din lägenhet fungerar som den ska. 

 

Har du rätt temperatur?

Om du upplever att det är kallt inne hos dig ska du börja med att mäta temperaturen själv. Du lägger en termometer på ett bord (i höft- eller brösthöjd) minst 1 meter in i rummet från fönstret och på ungefär 1 meters höjd. Mät under några dagar och skriv ner den avlästa temperaturen med klockslag under tiden. Om termometern visar lägre än 20 grader kan du kontrollera följande:

  • Står det möbler eller hänger det gardiner framför elementen? För att värmen ska kunna sprida sig måste luftcirkulationen runt elementet fungera.
  • Sitter termostaten öppet så luftcirkulationen runt den fungerar?
  • Är termostaten fullt öppen?
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? I så fall kan det behöva luftas. Gör då en felanmälan.
  • Är det samma temperatur i alla rum dvs är alla element kalla?
  • Är lägenhetens friskluftsventiler så öppna som de ska vara? Märkligt nog fungerar värmen bättre i din lägenhet om rätt mängd ny luft fylls på.

 

Fortfarande fel temperatur i lägenheten?

Om du kontrollerat lägenheten med ovanstående frågor ska du kontakta Kundcenter för en felanmälan. En reparatör kommer då att komma ut till dig och kontrollera värmesystemet.

 

Termostaterna på dina element måste sitta öppet så att luften kan cirkulera ordentligt runt dem.

 

VISSTE DU?

För varje grad över 20 som vi ökar rumstemperaturen ökar energiförbrukningen med omkring 5%.

 

FAKTA

Enligt Socialstyrelsen riktlinjer utgör 20 grader i en bostad en rimlig innetemperatur. Beroende på svängningar i klimatet så hinner inte alltid värmesystemet med att justera din temperatur. Om du har under 20 grader, vänta då någon timme eller två och mät sedan igen.