Uthyrningspolicy - Förråd

I våra hus finns ofta förråd och extra utrymmen som går att hyra. Förråden är dock främst till för våra bostadshyresgäster, vilket betyder att det bara är du som har ett hyresavtal hos oss som kan boka det som är ledigt.

Vi visar dock listan med vad som är ledigt för alla.

Är du hyresgäst idag och önskar exra förråd (utöver det som normalt ingår i din hyra) ska du göra följande:

  • Logga in dig på hemsidan

  • Registrera en intresseanmälan för förråd

  • Anmäla ditt intresse på de platser som är lediga.

Uthyrningsordning

Våra regler för uthyrning av förråd är följande:

  • Hyresgäster i bostadsområdet/kvarteret som förrådet ligger i erbjuds.

  • Endast undantagsvis erbjuds förråd till hyresgäster från andra områden.

  • Icke hyresgäster erbjuds bara om förrådet nås utan att behöva tillträde genom källargång eller trapphus.

 

Uthyrning sker utifrån köprincip

Sökande ansvarar själv för att upprätta intresseanmälan och uppdatera denna minst var 12:e månad (enklast här via hemsidan). Utefter kötid (poäng) erbjuds sökande förrådet enligt köprincip.

Det är samma kontraktspart/-er som innehar bostadsavtalet som tecknar förrådsavtalet. Den sökande kunna påvisa betalningsförmåga och inte ha tidigare anmärkningar på skötsamhet.

Sökande kan tacka nej till erbjudande om hyresavtal 1 gång. Ytterligare avvisande efter det innebär att sökande får börja om med nytt ködatum.

Uppsägning av bostadsavtal innebär också uppsägning av förrådsavtal.

 

Förtursregler vid byte

Förtur i kön ges inte.

 

 

BARA FÖR HYRESGÄSTER

Förråden är till för våra hyresgäster i första hand. Därför är det bara hyregsäster som kan skapa en intresseanmälan och boka sig på lediga objekt.