Uthyrningspolicy - Bilplats

Tillgången på bilplatser varierar inom våra bostadsområden. I vissa områden ingår fria platser och i andra finns det bara platser att hyra.

Bilplatserna i våra områden är främst till för våra bostadshyresgäster, vilket betyder att det bara är du som har ett hyresavtal hos oss som kan boka det som är ledigt. Däremot visas listan med lediga för alla.

Är du hyresgäst idag och önskar en bilplats ska du göra följande:

  • Logga in dig på hemsidan.

  • Registrera en intresseanmälan för bilplats (garage och/eller parkeringsplats).

  • Anmäla ditt intresse på de platser som är lediga.

Uthyrningsordning

Det här är våra regler för uthyrning av bil- och fordonsplatser:

  • Hyresgäster i det aktuella bostadsområdet/kvarteret prioriteras, därefter hyresgäster i övriga delar av Nyköpingshem.

  • I första hand gäller en (1) hyrd plats (garage eller parkering) per hushåll.

  • Om inte efterfrågan finns kan ett hushåll hyra fler platser.

 

Uthyrning till dig som har flest köpoäng

Gör en intresseanmälan om du är intresserad av att hyra en bilplats. Uppdatera den sedan minst en gång om året (enklast här via hemsidan).

När du har visat intresse för en ledig bilplats, och har flest köpoäng, erbjuds du platsen.

För att tecka avtal om bilplats ska du kunna visa att du har betalningsförmåga och inte har några tidigare anmärkningar på skötsamhet.

Du kan tacka nej till ett erbjudande om hyresavtal en (1) gång. Säger du nej fler gånger halkar du ner i kön och får börja om med ett nytt ködatum.

Tänk på att det ska vara samma person i hushållet som står på bostadsavtalet som på avtalet för bilplatsen. Uppsägning av bostadsavtalet innebär också uppsägning av avtalet för bilplatsen.

 

Förtursregler vid byte

Vill du ha förtur i kön ska du kunna styrka att det finns medicinska skäl till att byta bilplats.

 

BARA FÖR HYRESGÄSTER

Bilplatserna är i första hand till för våra hyresgäster. Därför är det bara hyregsäster som kan skapa en intresseanmälan och boka sig på lediga objekt.