Uthyrningspolicy - Bilplats

Tillgången på bilplatser varierar inom våra bostadsområden. I vissa områden ingår fria platser och i andra finns det bara platser att hyra.

Bilplatserna i våra områden är främst till för våra bostadshyresgäster, vilket betyder att det bara är du som har ett hyresavtal hos oss som kan boka det som är ledigt. Däremot visas listan med lediga för alla.

Är du hyresgäst idag och önskar en bilplats ska du göra följande:

  • Logga in dig på hemsidan

  • Registrera en intresseanmälan för bilplats (garage och/eller parkeringsplats)

  • Anmäla ditt intresse på de platser som är lediga.

Uthyrningsordning

Våra regler för uthyrning av bil- och fordonsplatser är följande:

  • Hyresgäster i bostadsområdet/kvarteret som platsen ligger i prioriteras, därefter hyresgäster i övriga delar av Nyköpingshem.

  • I första hand gäller 1 hyrd plats (garage eller parkering) per hushåll.

  • Om inte efterfrågan finns så kan hushåll hyra fler platser.

 

Uthyrning sker utifrån köprincip

Sökande ansvarar själv för att upprätta intresseanmälan och uppdatera denna minst var 12:e månad (enklast här via hemsidan). Utefter kötid (poäng) erbjuds sökande bilplatsen enligt köprincipen.

Det är samma kontraktspart/-er som innehar bostadsavtalet som tecknar bilplatsavtalet. Den sökande kunna påvisa betalningsförmåga och inte ha tidigare anmärkningar på skötsamhet.

Sökande kan tacka nej till erbjudande om hyresavtal 1 gång. Ytterligare avvisande efter det innebär att sökande får börja om med nytt ködatum.

Uppsägning av bostadsavtal innebär också uppsägning av bilplatsavtal.

 

Förtursregler vid byte

Förtur i kön ges efter behovsprövning om den sökande kan uppvisa medicinska skäl till behovet av byte bilplats.

 

 

BARA FÖR HYRESGÄSTER

Bilplatser är till för våra hyresgäster i första hand. Därför är det bara hyregsäster som kan skapa en intresseanmälan och boka sig på lediga objekt.