Uthyrningspolicy

Inför varje nytt hyreskontrakt gör vi en kontroll av att vi tillsammans har förutsättningar för en trygg och fungerande bostadssituation. Det här är de kontroller som ingår:

 

Myndig

Den som skriver ett kontrakt med oss ska vara minst 18 år och inte ställd under förvaltarskap. Däremot kan du ställa dig i kö innan du fyllt 18.

 

Betalningsförmåga

Du ska kunna uppvisa en stabil och tillräcklig inkomst som innebär att hyran kan betalas och att du och din ev familj får en rimlig levnadsstandard. Vi utgår normalt från Konsumentverkets beräkningsgrunder, men ett riktvärde är att hyran inte får överstiga 40% av hushållets disponibla inkomst.

I vår bedömning godtar vi i princip alla typer av inkomster, utom när du har försörjningsstöd i annan kommun. Stödet beslutas nämligen av den kommun där du bor i. Bor du utanför vår kommun har du alltså inget beslut om stöd här.

Det är ditt ansvar som sökande att skyndsamt ta fram underlag som styrker din betalningsförmåga.

I de fall vi bedömer inkomsten som osäker, t.ex. vid kortvarigt vikariat, kan vi komma att kräva en borgen.

 

Fri från betalningsanmärkningar och skulder

Du ska inte ha några registrerade betalningsanmärkningar eller skulder till Kronofogdemyndigheten. Det är särskilt viktigt att du skött dina tidigare hyresbetalningar. Betalningsanmärkning på grund av en enskild eller mindre händelse kan godtas efter prövning.

 

Goda referenser

Du ska med hjälp av referenser kunna uppvisa att det inte förekommit störningar i tidigare boende och att du inte misskött hyres- eller avgiftsinbetalningar (vid boende i hyres- eller bostadsrätt).