Uthyrningspolicy

Inför varje nytt hyreskontrakt gör vi en kontroll av att vi tillsammans har förutsättningar för en trygg och fungerande bostadssituation. Det här är de kontroller som ingår:

 

Myndig

Du kan ställa dig i kö innan du fyllt 18 år men för att skriva kontrakt med oss ska du vara minst 18 år och inte ställd under förvaltarskap.

 

Betalningsförmåga

Du ska kunna visa upp en stabil och tillräcklig inkomst. Det innebär att hyran kan betalas och att du, och om du har familj, får en rimlig levnadsstandard. Vi utgår normalt från Konsumentverkets beräkningsgrunder, men ett riktvärde är att hyran inte får överstiga 40 procent av hushållets disponibla inkomst.

I vår bedömning godtar vi i princip alla typer av inkomster, utom när du har försörjningsstöd i en annan kommun. Stödet beslutas nämligen av den kommun där du bor i. Bor du utanför vår kommun har du alltså inget beslut om stöd här.

Det är ditt ansvar som sökande att så snart som möjligt ta fram underlag som styrker din betalningsförmåga.

I de fall vi bedömer inkomsten som osäker, till exempel vid kortvarigt vikariat, kan vi kräva en borgen.

 

Fri från betalningsanmärkningar och skulder

Du ska inte ha några registrerade betalningsanmärkningar eller skulder till Kronofogdemyndigheten. Det är särskilt viktigt att du skött dina tidigare hyresbetalningar. Betalningsanmärkning på grund av en enskild eller mindre händelse kan godtas efter prövning.

 

Goda referenser

Du ska med hjälp av referenser kunna visa upp att det inte förekommit störningar där du bott tidigare och att du inte misskött hyres- eller avgiftsinbetalningar (vid boende i hyres- eller bostadsrätt).