Uppsägning av hyresavtalet

Vill du säga upp ditt hyresavtal måste du personligen säga upp det och skicka/lämna uppsägningen till oss.

På baksidan av ditt hyresavtal finns ett formulär som du ska använda när du säger upp din lägenhet. Saknar du avtalet kan du använda blanketten som finns här på hemsidan.

Uppsägningsregler

Normalt gäller tre månaders uppsägning på alla våra bostadshyresavtal. Bor du inom Nyköpingshem och ska flytta till en annan bostad inom Nyköpingshem har du istället två månaders uppsägningstid.

Uppsägningen räknas alltid till det månadsskifte som kommer tre månader (resp ektive två månader) efter att uppsägningen kommit till oss.

För förråd, lokaler och bilplatser gäller de uppsägningsregler som finns angivna på hyresavtalet.

Planera din flytt

Att planera din flytt noga är ett bra tips. Alltför ofta möter vi personer med en övertro på att de ska slippa uppsägningstid och städning.

Att flytta tar tid och kraft. Försök därför att planera även hjälp med bärande och packande så mycket det går. Det tjänar du på!

Uppsägningsblankett hittar du under Blanketter