Tvättstugan - Städning

Redskap och anvisningar

I varje tvättstuga har vi utrustning som du ska använda.

Efter användning gör du rent dessa och ställer tillbaka på sin plats.

Innan du lämnar tvättstugan ser du till att alla golv och bänkytor är ordentligt rena.

Det finns utrustning i varje tvättstuga för att göra rent med.

 

Tvättmaskin

Tvättmedelsfacket ska torkas ur och borstas av ordentligt. Kontrollera särskilt att det inte sitter fast gammalt tvättmedel längre in i facken.

Vissa maskiner har en särskilt insats som du tar loss och sköljer ur.

Kontrollera också i maskinen att det inte finns kvarglömda kläder eller annan smått o gått.

Det händer ju oss alla att vi glömmer lite saker i fickorna som sedan trillar ur vid tvättningen.

 

Torktumlare

Töm luddlådan på maskinen. Att ta hand om andras ludd upplever många som otrevligt.

Luddfiltret ser också lite olika ut beroende på vilken modell som finns just hos dig.

Finns det ett filter ska du så klart också rengöra detta. Även här kan filtret se lite olika ut beroende på vilken maskinmodell som finns just hos dig.

 

Torkskåp

I torkskåpet finns ett luftfilter som ska rengöras av dig. Det är enkelt att haka ur filtret i sin ställning och borsta rent det.