Styrelse och ägare

Nyköpingshem ingår i Nyköpings kommuns koncernbolag Stadshuset i Nyköping AB.

Styrelsen i Nyköpingshem är politiskt tillsatt och ledamöterna, som sitter på 4 årsuppdrag, utses av bolagets ägare. Styrelsen består fr.o.m. april 2015 av

   Göran Forssberg (S) - ordförande
   Ylva Franzén (MP) - vice ordförande
   Kjell Ericsson (M) - vice ordförande
   Elisebeth Markström (S)
   Karin Johansson (S)
   Anniola Nilsson (M)
   Stefan Landmark (KD)

Suppleanter är: Sten Friberg (S), Lennart Hagerström (S), Malin Holmgren (MP), Sandra Falkhäll (V), Kaj Nilsson (M), Fredrik Andersson (C) samt Göran Hagberg (FP)

FAKTA

Ägaren, dvs Nyköpings kommun, definierar genom s.k. ägardirektiv Nyköpingshems uppdrag. Aktuella direktiv finns på Nyköpings kommuns webbplats.

Nyköpingshem är ett aktiebolag och lyder därmed under aktiebolagslagen (lag 2005:551).

Sedan 2010 finns också en särskild lag för s.k. allmännyttiga bostadsbolag (lag 2010:879)