Skick vid inflyttning

Du har rätt att kräva att din lägenhet är hel och ren när du flyttar in. Har du anmärkningar på skador eller städning ska du snarast efter inflytt kontakta kundcenter.

Reparationer och service

Ibland är tidplanen pressad även för oss, vilket gör att vi inte alltid hinner ordna allt tills den nya hyresgästen flyttar in. När du hämtar dina nycklar på kundcenter får du en statusbild av lägenheten och en beskrivning av det som eventuellt är kvar att åtgärda i den.

Städning

Hyresgästen som flyttar ut ansvarar för att städa lägenheten ordentligt. Om du som flyttar in har synpunkter på städningen ska du omgående kontakta kundcenter.

Om ni har kommit överens om att göra flytten tidigare än det datum som det nya hyresavtalet börjar faller möjligheterna att anmärka på städningen.

Besiktning

Innan du flyttar in görs en besiktning av lägenheten där eventuella skador noteras. Du får en kopia av besiktningsprotokollet när du hämtar dina nycklar, eller kort därefter. Eventuella anmärkningar på lägenheten ska du framföra inom åtta (8) dagar efter att du fått ta del av protokollet.