Samarbete lovar ökad trygghet i Brandkärr

Ett tryggare Brandkärr – det är årets medborgarlöfte som Nyköpingshem skrivit under tillsammans med Nyköpings kommun, Polisen, HSB och Victoria Park. Det är ett långsiktigt löfte och aktörerna tar ansvar för att bidra med olika insatser och åtgärder.

- Vi förbättrar bland annat den fysiska utemiljön genom att rensa sly och buskar och belysa platser som upplevs som otrygga i området, säger Stefan Johansson, bovärd i Brandkärr.

Stefan och kollegan Pär Glysing ser att samarbetet kan ge vinster för både boende- och arbetsmiljö. De deltar i trygghets-
vandringar som pekar ut vilka platser som kan förbättras.

Fokus för medborgarlöftet har ringats in genom trygghetsmätningar och dialoger med invånare och medarbetare. Bilden har också förstärkts av den interna kunskap som finns inom kommunen och polisen.

När det gäller fler insatser för en tryggare fysisk miljö är trafiken ett område som polisen och kommunen ska arbeta med. Det innebär fler kontroller av nykterhet, hastighet och beteenden liksom en översyn av åtgärder som bidrar till trafiksäkerheten. 

Polisen ska öka sin närvaro i området med fotpatrullering och insatser mot narkotika. Tillsammans med kommunen ska de också regelbundet hålla öppna samtalsforum där alla är välkomna att vara med.

Bland aktörernas övriga bidrag till medborgarlöftet finns dessutom studiecirklar i syfte att stärka föräldrarollen och hjälp med att starta upp Grannsamverkan.