Renovera själv

Du får naturligtvis utföra vissa renoveringar i din lägenhet på egen hand. Ofta blir det billigare för dig, men det finns också några regler att tänka på.

 

Vad får du inte göra själv?
 • Vatten och avlopp
  Allt som rör vatten och avlopp i din lägenhet får du inte ändra på. Detta följer vårt renoveringsprogram.

 • El- och ventilationsinstallationer
  För att ändra på elinstallationer krävs särskild behörighet. Även ventilationen i din lägenhet är styrd av många lagar och regler

 • Ändra planlösning
  Du får inte ta bort eller bygga nya väggar.

 

Hur ska du göra?

Under tiden du bor i lägenheten får du naturligtvis ha vilka färger och material som du vill. Men den dagen du flyttar ut gör vi en besiktning av lägenheten. Vi bedömer då skicket utifrån möjligheterna att hyra ut den till en ny hyresgäst. Har du gjort egna renoveringar i lägenheten bedöms dessa utifrån:

 • Fackmannamässigt utförande
  Målning, tapetsering etc ska vara gjort på ett sätt som är brukligt inom yrkeskåren.

 • Färg- och materialval
  Dina val av tapetmönster, väggkulörer etc ska vara rimliga ur ett allmänt perspektiv. Enklast är att utgå från de material- och färgkombinationer som finns i vårt eget underhållssystem.

 

ÅTERSTÄLLNINGSANSVAR

Har du renoverat lägenheten på ett felaktigt sätt, eller att det t.ex. saknas utrustning, kan du komma att krävas på s.k. återställningsansvar. Är inte detta gjort till utflyttningen kan du komma att bli ersättningsskyldig.