Renovera själv

Du får utföra vissa renoveringar i din lägenhet på egen hand. Ofta blir det billigare för dig, men det finns också några regler att tänka på.

Vad får du göra  - och hur?

Under tiden du bor i lägenheten får du naturligtvis ha vilka färger och material som du vill. Men den dagen du flyttar ut gör vi en besiktning av lägenheten. Med utgångspunkt från hur möjligheten att hyra ut den till en ny hyresgäst ser ut bedömer vi dina egna renoveringar utifrån det här:

 • Fackmannamässigt utförande
  Målning, tapetsering och liknande ska vara gjort på ett sätt som är brukligt inom yrkeskåren.

 • Färg- och materialval
  Dina val av tapetmönster och väggkulörer ska vara rimliga ur ett allmänt perspektiv. Enklast är att utgå från de material- och färgkombinationer som finns i vårt eget underhållssystem.

Vad får du inte göra själv?

 • Vatten och avlopp
  Du får inte ändra på något som rör vatten och avlopp. Underhållet för det följer vårt renoveringsprogram.

 • El- och ventilationsinstallationer
  För att ändra på elinstallationer krävs särskild behörighet. Även ventilationen i din lägenhet är styrd av många lagar och regler.

 • Ändra planlösning
  Du får inte ta bort, eller bygga, nya väggar.

 

ÅTERSTÄLLNINGSANSVAR

Du är ansvarig för det du gör själv i lägenheten. Om du har renoverat på ett felaktigt sätt eller om det saknas utrustning när du flyttar kan du bli ersättningsskyldig.