Projekt: Jägmästaren

 Fasad från Skjutsaregatan 3 i Nyköping

Med ett attraktivt läge på öster, strax intill Nyköpingsån, ligger Nyköpingshems lägenheter i kvarteret Jägmästaren. Fastigheten är närmare 70 år gammal och har i omgångar renoverats till lite olika standard. Nu planeras en genomgripande renovering av större delen av fastigheten med stambyte, nya  badrum, kök, el och ventilation, för att få en god, jämn standard som lever upp till dagens krav på bland annat tätskikt och modernitet. 

Renoveringsprojektet startar den 27 augusti 2018 och beräknas vara genomfört strax innan jul. 

 

Projektet just nu:

 

Projektets innehåll

Det här är en kortfattad beskrivning som gäller projektet i stort. Mycket kommer dock att skilja sig åt mellan lägenheterna och vad som gäller för din bostad läser du i projektbeskrivningarna som finns länkade i den gröna rutan.

  • Nya badrum eller wc.
  • Nya kök.
  • Nytt elnät med jordade uttag och jordfelsbrytare där det inte redan är utbytt.
  • Ny ventilation där det inte redan är utbytt.

 Bild på renoverat kök i kvarteret Jägmästaren

 

PROJEKTFAKTA

Adress: Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 samt Östra Kyrkogatan 14 A-B

Antal bostäder: 4+3+15

Byggår: 1949

Planerad projekttid: 2018

Entreprenör: Tegelstaden Bygg AB

 

INFORMATION

Projektbeskrivn. Skjutsareg. 3

Projektbeskrivn. Ö. Kvarng. 2

Projektbeskrivn. Ö. Kyrkog. 14

Protokoll infomöte 20180412

Protokoll infomöte 20180628

Protokoll trapphusmöte Skjutsareg. 3 20180809

Protokoll samrådsgrupp 20180815

Protokoll trapphusmöte Ö. Kvarng. 2, Ö. Kyrkog. 14 A-B 20180823

Lämna synpunkter

Kontakt

Projektassistent
Anette Nilsson
0155-755 59
e-post

Övriga kontaktuppgifter
Projektledare 
Björn Larsson
0155-755 34
 e-post