Projekt: Jägmästaren

 Fasad från Skjutsaregatan 3 i Nyköping

Med ett attraktivt läge på öster, strax intill Nyköpingsån, ligger Nyköpingshems lägenheter i kvarteret Jägmästaren. Fastigheten är närmare 70 år gammal och har i omgångar renoverats till lite olika standard. Nu planeras en genomgripande renovering av större delen av fastigheten med stambyte, nya  badrum, kök, el och ventliation, för att få en god, jämn standard som lever upp till dagens krav på bland annat tätskikt och modernitet. 

Under senare halvan av 2018 beräknas renoveringsprojektet starta, och just nu sker upphandlingen av entreprenör för arbetet.

 

Projektet just nu:

 

Projektets innehåll

Det här är en kortfattad beskrivning som gäller projektet i stort. Mycket kommer dock att skilja sig åt mellan lägenheterna och vad som gäller för din bostad läser du i projektbeskrivningarna till gröna rutan till höger.

  • Nya badrum
  • Nya kök
  • Nytt elnät med jordade uttag och jordfelsbrytare
  • Ny ventilation i de fastigheter som inte redan fått det utbytt.

 

 Bild på renoverat kök i kvarteret Jägmästaren

 

PROJEKTFAKTA

Adress: Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 3 samt Östra Kyrkogatan 14

Antal bostäder: 4+3+15

Byggår: 1949

Planerad projekttid: 2018

Entreprenör: Under upphandling

 

INFORMATION

Projektbeskrivn. Skjutsareg. 3

Projektbeskrivn. Ö. Kvarng. 2-8

Projektbeskrivn. Ö. Kyrkog. 14

Protokoll infomöte 20180412

Protokoll infomöte 20180628

Lämna synpunkter

Kontakt

Hyresgästsamordnare
Anette Nilsson
0155-755 59
e-post

Övriga kontaktuppgifter

Projektledare 
Björn Larsson
0155-755 34
 e-post