Planerad renovering

Här är de planerade projekt som ligger de närmaste åren.

 

2018

Östra Kvarngatan 2-8, Östra Kyrkogatan 14 samt
Skjutsaregatan 3
50 lägenheter i kvarteret Jägmästaren

 

2019

Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3
60 lägenheter i Tystberga