Planerad renovering

Här är de planerade projekt som ligger de närmaste åren.

 

2017- (och några år framåt)

Ortvägen 1-51 i Nyköping

Ett omfattande omdaningsprogram är under uppstart. Projeket kommer att indelas i tre delprojekt:

1. Lägenhetsrenovering av 70 lägenheter på Ortvägen 1-19
2. Lägenhets- och fasadrenovering av c:a 200 lägenheter på Ortvägen 21-51
3. Nyproduktion av nya bostäder.

 

2018

Malmvägen 5, 9 och Biblioteksvägen 2-4 (Nävekvarn):
70 lägenheter (andra etappen av totalt 110 lägenheter)

Ö Kvarngatan, Ö Kyrkogatan, Ö Storgatan mfl (centrala Nyköping)
50 lägenheter

 

2019

Stationsvägen 7-9, Fågelvägen 1-3 (Tystberga)
60 lägenheter