Parkeringsregler

Parkera gärna din bil, men gör det på rätt sätt!

För allas säkerhet och trevnad försöker vi hålla våra bostadsområden så fria från bilar som möjligt. I de allra flesta områden finns anvisade platser för både boende och besökare.

 

Våra regler

Parkeringsplatserna i våra bostadsområden är till för våra hyresgäster och besökare till dessa. Utifrån det försöker vi anpassa regler och anvisningar så att de passar just förutsättningarna i repsektive område bäst.

Vi har 4 varianter av parkeringslösningar:

1. Förhyrda
Du hyr din egen plats. Oftast innebär detta att det finns begränsade parkeringsmöjligheter på vår mark. Har du ingen egen plats är du istället hänvisad till parkeringsmöjligheter i närområdet.

2. 1 parkeringskort/lägenhet ingår i hyran
Du får ett parkeringskort som följer med ditt hyresavtal. Det ger dig rätt att parkera inom området på anvisade ställen. Kortet måste förvaras synligt i bilen för våra kontrollanter, annars kommer det tyvärr en räkning.

3. Fria bilplatser ingår
Du parkerar fritt inom anvisade ytor. Notera dock att en skylt med ett "P" enligt trafikförordningen innebär att bilen måste flyttas varje 24:e timme.

4. Inga parkeringsmöjligheter ingår
Vi har också bostadsområden där inga parkeringsplatser ingår. Har du bil och behov av parkering i närområdet, så kolla detta innan du skriver på ett nytt hyresavtal.

Uthyrning av lediga bilplatser sker här på hemsidan. Kolla om du kan se något som är ledigt i ditt bostadsområde. Lediga bilplatser

 

Vad betyder skylten?

Just den här skylten betyder att du får parkera personbil på anvisad plats i högst 24 timmar.

Mer om vägmägen och s.k. anvisningskyltar kan du läsa på Trafikverkets hemsida