Parkeringsregler

I de flesta av våra bostadsområden finns anvisade platser där boende och besökare får parkera. I övrigt försöker vi hålla områdena så fria från bilar som möjligt för att det ska vara tryggt och trivsamt för alla, gammal som ung.

Våra regler

Parkeringsplatserna i våra bostadsområden är till för våra hyresgäster och deras besökare. Utifrån det försöker vi anpassa regler och anvisningar så att de passar förutsättningarna i repsektive område bäst.

Vi har fyra varianter av parkeringslösningar:

1. Förhyrda
Du hyr din egen plats. Oftast innebär detta att det finns begränsade parkeringsmöjligheter på vår mark. Har du ingen egen plats är du istället hänvisad till parkeringsmöjligheter i närområdet.

2. 1 parkeringskort/lägenhet ingår i hyran
Du får ett parkeringskort som följer med ditt hyresavtal. Det ger dig rätt att parkera inom området på anvisade ställen. Kortet måste förvaras synligt i bilen för våra kontrollanter, annars kommer det tyvärr en räkning.

3. Fria bilplatser ingår
Du parkerar fritt inom anvisade ytor. En skylt med ett "P" innebär enligt trafikförordningen att bilen måste flyttas varje 24:e timme.

4. Inga parkeringsmöjligheter ingår
Vi har också bostadsområden där inga parkeringsplatser ingår. Har du bil och behov av parkering i närområdet, så kolla detta innan du skriver på ett nytt hyresavtal.

Uthyrning av lediga bilplatser sker här på hemsidan och du måste vara inloggad på Mina sidor.

Vad betyder skylten?

Här får du parkera en personbil på anvisad plats i högst 24 timmar.

Mer om vägmärken och  anvisningskyltar kan du läsa på Trafikverkets hemsida.