P-garaget i Rosenkälla byggs till

Den 1 mars stängs parkeringsgaraget på Ängstugevägen, och området närmast runt om det, av för den ombyggnad som ska ge dubbelt så många nya skyddade bilplatser. Avstängningen beräknas pågå till i början av november då garaget ska stå klart.