Överlåtelse

Det är i princip inte möjligt att överlåta sitt hyresavtal till någon annan person. En uppsagd lägenhet erbjuds alltid de personer som står i Nyköpingshems bostadskö.

 

Sambos och äkta makar är undantaget

Lagen säger att ett övertagande ska accepteras om man haft ett ett s.k. stadigvarande gemensamt hushåll i bostaden. Praktiskt betyder detta minst två år tillsammans. I så fall kan den ena personen, även om denne inte finns inskriven på avtalet sedan tidigare, överta hyresavtalet.

Ett övertagande är också möjligt om sambo eller äkta hälft flyttade in i bostaden samtidigt, även om bara den andre parten står på hyresavtalet.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Om din ansökan om överlåtelse inte godkänns på det sätt som du önskar har du alltid möjlighet att få din sak prövad i hyresnämnden.

Läs mer på www.hyresnamnden.se