Överlåtelse

Det är i princip omöjligt att överlåta sitt hyresavtal till någon annan. En uppsagd lägenhet erbjuds alltid de personer som står i Nyköpingshems bostadskö.

Sambor och äkta makar undantagna

Har du och din sambo, make/maka eller någon annan bott tillsammans i lägenheten i minst två år? I så fall kan den ena personen ensam överta hyresavtalet utan att ha varit inskriven på kontraktet från början.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Om din ansökan om överlåtelse inte godkänns på det sätt som du önskar har du alltid möjlighet att få din sak prövad i hyresnämnden.

Läs mer på www.hyresnamnden.se