Otillåten andrahandsuthyrning

Om en andrahandsuthyrning inte har godkänts av hyresvärden eller hyresnämnden klassas den som otillåten.

Grundregeln är att den som hyr lägenheten också är den som ska bo i den. En andrahandsuthyrning innebär att den person som har tecknat hyresvtalet som hyresgäst låter någon annan person bo i lägenheten medan denne själv är bosatt någon annanstans.

I sammanhanget finns ett antal situationer som ligger i gränslandet av vad som är en andrahandsuthyrning och vad som inte är det.

Gäster

Du har naturligtvis rätt att ha gäster som sover över hos dig. Det sker med ditt ansvar för lägenheten och respekt för grannarna. En gäst har sin ordinarie bostad någon annanstans.

Att ha gäster som tillfälligt sover över innebär inte andrahandsuthyrning.

Inneboende

Du kan hyra ut en del av din lägenhet till någon annan, till exempel ett rum. Så länge du bor kvar i lägenheten behöver inte Nyköpingshem veta om eller godkänna att du har en inneboende. Betalar den inneboende hyra så bör den vara rimlig utifrån lägenhetens hyra och vad som eventuellt ingår i övrigt i boendet. Vi rekommenderar att ett skriftligt avtal mellan parterna upprättas.

Du får inte ha så många personer inneboende att det blir för trångt i lägenheten. Nyköpingshems regler för det finns beskrivet i Bostadshandboken.

Att ha inneboende innebär inte andrahandsuthyrning.

Adressupplåtelse

Under senare år har vi sett en ökning av fall där en hyresgäst upplåter sin lägenhet åt andra, men bara genom folkbokföringen. Personen/-erna har alltså bara lägenheten som sin adress men är bosatt någon annanstans. Anledningen kan vara att hjälpa släktingar och vänner med en adress i samband med etableringen i samhället. Det finns också hyresgäster som mot betalning upplåter sin adress till andra och därigenom tjänar pengar på sitt hyresavtal, vilket absolut inte är tillåtet.

Adressupplåtelse innebär inte att det råder en andrahandsuthyrning. Nyköpingshems hållning är att adressupplåtelse strider mot hyresavtalets avsikt. Vi jobbar med de ärenden som vi får vetskap om i syfte att få bort upplåtelserna.

 

Till vilken skada för Nyköpingshem?

Lagstiftningen och hyresavtalet anger att lägenheten ska användas som bostad för hyresgästen. Om den inte gör det så är det alltså ett kontraktsbrott. En otillåten andrahandsuthyrning innebär att någon, för Nyköpingshem och grannar, okänd person stadigvarande vistas i bostaden.

Nyköpingshem har sedan många år ett system som bygger på att lediga lägenheter erbjuds personer som står i vår bostadskö.  Att hyra en bostad otillåtet i andra hand innebär att någon skaffar sig en bostad utanför kösystemet.

Med den brist på bostäder som vi har idag är det också rimligt att anta att andrahandsuthyrning kan vara ett sätt att tjäna pengar. Det är inte tillåtet att ta ut en betydligt högre hyra än lägenhetens grundhyra. Att hyresvärden har koll på pågående andrahandsuthyrningar ökar därför möjligheten att stoppa det.