Organisationsstruktur

Nyköpingshem arbetar på uppdrag av den politiskt tillsatta bolagsstyrelsen och högsta tjänsteperson är verkställande direktören.

Företaget är inne i ett expansivt skede med en utökning av personalstyrkan från 65 till 74 anställda. En ny organisation träder i kraft successivt under 2018, från 1 maj till 1 september.

I företagsledningen ingår vd, operativ verksamhetschef, projektchef, adminstrativ chef, HR-ansvarig samt affärs- och verksamhetsutvecklingsansvarig.

I den operativa ledningen ingår kundcenterchef, driftchef, fastighetsservicechef samt två områdeschefer.

VD Johan Eriksson

Johan Eriksson, vd

Kontakta Johan

 Organisation