Organisationsstruktur

Nyköpingshem arbetar på uppdrag av den politiskt tillsatta bolagsstyrelsen och högsta tjänsteperson är verkställande direktören.

Företaget är inne i ett expansivt skede och har under 2018 genomfört en omorganisation och en utökning av personalstyrkan från 65 till 74 anställda.

 Organisation