Organisationsstruktur

Förvaltningen

Nästan hälften av företagets medarbetare återfinns inom förvaltningen. Det är dessa medarbetare som bland annat tar hand om våra hus, bostadsområden och den felavhjälpande servicen. Inom avdelningen återfinns yrkesgrupper som miljövärdar, fastighetsreparatörer, målare, elektriker, bovärdar med flera.

Just nu pågår en omorganisation och inom kort kommer en ny struktur att presenteras här. 

Kundcenter

Till kundcenter vänder du dig med anmälan om fel i lägenheten, hyres- och betalningsfrågor, störnings-
anmälan, nycklar och andra beställningar. Uthyrningen av lediga lägenheter, lokaler och parkeringsplatser hanteras också här.

Avdelningen leds av 
kundcenterchef Martina Hefling
(0155-755 33 eller e-post).

Bygg och teknik

Företagets avdelning för bygg- och teknikfrågor ansvarar för all ny- och ombyggnation inom företaget. Här ligger också frågor inom energi och miljö.

Avdelningen leds av bygg- och teknikchef Mikael Vestin (0155-755 42 eller e-post).

Vd

Bolagets vd är Johan Eriksson (0155-755 00 eller e-post)

 

Nyköpingshems kontor hittar du på Skjutsaregatan 32 i centrala Nyköping.

Den mesta av vår verksamhet bedrivs dock ute i bostadsområdena.

Våra områden

 

PRESS

Massmedia kontaktar i första hand vd.