Organisationsstruktur

Företagets organisation är byggt utifrån 4 huvudsakliga arbetsområden.

 

Förvaltningen

Nästan hälften av företagets medarbetare återfinns inom förvaltningen. Det är dessa medarbetare som bl.a. tar hand om våra hus, bostadsområden och den s.k. felavhjälpande servicen. Inom avdelningen återfinns yrkesgrupper som miljövärdar, fastighetsreparatörer, målare, elektriker, bovärdar mm.

Avdelningen leds av förvaltningschef Patrik Järvall (0155-755 57 eller e-post).


 

Marknad (inkl Kundcenter)

Till Kundcenter vänder man sig med anmälan om fel i lägenheten, hyres- och betalningsfrågor, störningsanmälan, nycklar och andra beställningar. Uthyrningen av lediga lägenheter, parkeringsplatser etc hanteras också här.

Marknadsavdelningen ansvarar också för varumärke/marknadsföring, kommunikation samt företagets IT-frågor.

Avdelningen leds av marknads- och affärsutvecklingschef Per Morelius (0155-755 09 eller e-post).

 

Bygg och teknik

Företagets avdelning för bygg- och teknikfrågor ansvarar för all ny- och ombyggnation inom företaget. Här ligger också frågor inom energi och miljö.

Avdelningen leds av Bygg- och teknikchef Mikael Vestin (0155-755 42 eller e-post).

 

 

Ekonomi

Inom ekonomiavdelningen samlas uppgifter inom ekonomisk styrning och redovisning samt personaladministration.

Avdelningen leds av ekonomichef Carina Palm (0155-755 00 eller e-post).


 

VD

Bolagets VD är Johan Eriksson (0155-755 00 eller e-post)

 

Nyköpingshems kontor hittar du på Skjutsaregatan 32 i centrala Nyköping.

Den mesta av vår verksamhet bedrivs dock ute i bostadsområdena.

Våra områden

 

PRESS

Massmedia kontaktar i första hand VD.