Om oss

Nyköpingshem är det största bostadsbolaget i Nyköping. Vi ägs av Nyköpings kommun och har funnits sedan 1949.

Nyköpingshem är ett allmännyttigt bostadsbolag. Det innebär att vår verksamhet ska drivas på affärsmässiga villkor men utan enskilt vinstintresse. Våra ekonomiska medel ska stanna i företaget för att säkerställa en långsiktig fastighetsförvaltning.

 

På lika villkor

Allmännyttan kom till för att värna om de boendes rättigheter. Som en norm för hyra och standard, en konkurrent som privata hyresvärdar fick se upp med, och se upp till.

Så är det fortfarande. Vi lever och verkar under en konkurrensutsatt marknad där vi hela tiden måste anstränga oss för att vinna våra kunders förtroende. Här är det ingen skillnad på oss eller någon annan hyresvärd.

Och vi gör heller inte skillnad. Till Nyköpingshem är alla lika välkomna, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.

 

Service och trygghet

Att bo i hyresrätt innebär bland annat den stora fördelen att du kan fokusera på dig själv, din familj och dina intressen. Vi tar ansvaret för bostadens skötsel och tekniska fel. Är spisen trasig ringer du vår felanmälan, så tar vi hand om problemet.

Vår decentraliserade organisation innebär också att vi ständigt har personal i områdena. Fastighetspersonalen finns där hyresgästernas behov finns. Det kan vara enklare reparationer eller råd om olika saker. Framförallt innebär närvaron att vi hela tiden har ögon ute i områdena som observerar och noterar om något inträffar. Det skapar trygghet för dig.


 

Läs mer

...om Allmännyttan

...om vår ägare Nyköpings kommun