Nyköpingshem söker minimeringsmästare!

Nyköping och Trosa söker Minimeringsmästare

Nu lanseras en tävling för privathushåll i Nyköpings och Trosa kommuner. Kommuninvånare kan anta utmaningen och delta i Minimeringsmästarna och bidra till att minska svinn och nå avfallsmålen. Alla som bor i Nyköping och Trosa kan anmäla sig senast den 24 augusti för att bli utvalda som ambassadörer.

 

-        I prispotten finns upplevelser och utflykter, men mest av allt kunskap och ett rent samvete, säger Jonas Andersson, renhållningschef i Nyköpings kommun.

Från och med den 28 juni kan man anmäla sig på www.minimeringsmastarna.se. eller ringa till Nyköpingshems kundcenter.

 

-        Konceptet har tidigare genomförts i Västra Götaland där ett 40-tal ambassadörer fått utmaningar inom fyra teman, fyller Stefan Björnmalm i, ordförande i Trosa kommuns ekoutskott.

Temana är Hållbar konsumtion, textil, matsvinn, kemikalier, elektronik samt bytesekonomi. Deltagarna kommer under året att delta på en informations- och diskussionsträff på varje tema samt få olika utmaningar knutna till det aktuella temat. Utmaningarna kan till exempel vara att baka bröd på rester och städa utan kemikalier.

 

-        För att nå ett hållbart samhälle och ett hållbart Sörmland måste vi jobba på alla nivåer. Det här projektet är en viktig del av helheten och ett mycket bra tillfälle att lyfta fram saker som de flesta kan göra i sin vardag, för att bidra till det samhälle vi vill lämna över till våra barn och barnbarn, säger landshövding Liselott Hagberg

 

Nyköpings och Trosa kommuner samt Nyköpingshem deltar i projektet som Länsstyrelsen samordnar. Sörmlands sparbank stödjer projektet. 20-30 ambassadörshushåll ska väljas ut för att utmana varandra och sig själva i att minska sitt avfall.

 

 

Vill du veta mer? Läs mer på www.minimeringsmastarna.se, www.nykoping.se
Eller kontakta: Camilla Hjalmarsson, Nyköpings kommun, 0155-24 89 48
Elin van Dooren, Trosa kommun, 0156-520 24
Maria Gustavsson, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 010-223 42 07