Nycklar och utflyttningsdag

När du flyttar måste du lämna ifrån dig alla nycklar till bostaden,  liksom nycklar och taggar till andra utrymmen i fastigheten.

Samtliga originalnycklar som du kvitterat ut, och eventuella extranycklar, lämnas in till kundcenter när du flyttar ut. Lämna gärna in nycklarna så snart du kan. Det underlättar för oss. Senast kl 12.00 dagen efter att ditt hyresavtal upphört ska de vara inlämnade.

Om du tappat bort nycklar

Saknas nycklar vid avflyttningen måste låset bytas ut, vilket innebär en kostnad för dig. Vet du om det i förväg är det bra om du meddela oss innan utflyttningsdagen.

Extralås

Har du ett extralås monterat i lägenheten bör du lämna in även dessa nycklar vid avflyttningen. Du kan också välja att ta bort extralåset och sätta dit en täckbricka istället.