Nya energideklarationer på gång

Nu börjar vi sätta upp de nya energideklarationerna i trapphusen. De visar bland annat hur mycket energi som går åt för uppvärmning av husen.

Själva formuläret har fått en ny utformning och ser ut ungefär som energideklarationer för vitvaror ser ut. Dock går värdena, eller klasserna, som gäller för fastigheter inte att jämföra med de för vitvaror. 

Tycker du att värdet för ditt hus ändå verkar dåligt? Nybyggda hus ska ha energiklass C, medan äldre hus hamnar i klasserna D-E.  Här kan du läsa mer om våra energideklarationer.