Nu börjar NCC bygga nya husen i Rosenkälla

Nu har markarbetet börjat för de två punkthusen med sammanlagt ett 80-tal hyresrätter som ska byggas i kvarteret Stormfågeln i Rosenkälla. Under vecka 2 sätter NCC och underentreprenörer igång med sprängningarna, som kommer att hålla på i ett antal veckor framöver.

Vill du veta mer om bygget? Här finns mer informationsmaterial!