Lämna inte ifrån dig taggar

Hyresgäster har råkat ut för försök att lura till sig taggar till trapphus och gemensamma utrymmen.

En person som utgett sig för att vara säkerhetsvakt har ringt upp hyresgäster och sagt att han har uppdraget att byta ut taggar. Något sådant uppdrag finns inte.

Nyköpingshem ska inte byta ut några taggar och skulle vi göra det kontaktar vi dig på annat sätt.

Hör av dig till oss om du är med om något liknande.