Kundcenter

Till Kundcenter vänder du dig med i princip alla dina frågor i ditt boende. Det du inte får svar på där skickas vidare till rätt person inom organisationen.

 

Kundcenter är en viktig del av vår serviceorganisation. Inom avdelningen finns medarbetare som hjälper dig med allt från byte av bostad till renovering av din bostad. Har du problem att ta del av den information som finns här på vår hemsida, så kan du naturligtvis vända dig till oss för hjälp.

Till Kuncenter vänder du dig bl.a. med frågor om

  • Uthyrning och uppsägning
  • Nycklar
  • In- och utflyttningsfrågor
  • Hyresfrågor och betalning
  • Felanmälan
  • Frågor kring besiktning och renovering
  • Störningsfrågor

 

Vännerna på Kundcenter

Kontaktuppgifter