Hyrorna för 2017 klara

En överenskommelse om nya hyror för perioden april 2017 till mars 2018 är träffad mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen. Överenskommelsen innefattar följande:

  • Bostadslägenheter, bilplatser, förråd och ej indexreglerade lokaler får en justering om 1,45%
  • Avvikelse gäller för bostadslägenheter med färdigställandeår 2013 eller senare som får en hyresjustering om 0,725%.
  • Bostadslägenheter där Nyköpingshem debiterar hushållselen via hyresräkningen får en särskild information om detta. 

Överenskommelsen innebär justering av samtliga lägenheter inom Nyköpingshem med ovanstående innehåll. För en typlägenhet med månadshyra på 6 000 kr innebär höjningen om 1,45% en justering på 87 kr/månad.

Årets överenskommesle innebär generella höjningar och betyder att det hyresfördelningssystem som har använts sedan många år tillbaka inte tillämpas denna gång.