Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll - frågor och svar

Här är några vanliga frågor om vårt underhållssystem:

 

När kan jag beställa underhåll?
Beställningen för det kommande årets underhåll kan göras på hösten året innan. För att vara effektiva i vårt arbete och hålla kostnaderna nere gentemot våra entreprenörer måste vi samordna beställningarna. Detta gör att det bara går att beställa underhållet under en fastställd period på året.
 
Hur ser jag vad jag kan beställa och när det närmast är planerat?
På Mina Sidor finns en förteckning på vad som ingår i just din lägenhet. Här framgår också när det senast är gjort, när det planeras nästa gång och om det finns några kostnader för dig att just nu beställa underhållet.

Får jag välja fritt vilka tapeter, golvmattor etc jag vill?
Vi erbjuder tapeter, mattor, vitvaror etc ur en standardkollektion. Exempel på detta finns på Kundcenter. Önskar du t.ex. andra tapeter eller en annan spismodell får du själv stå för prisskillnaden.

Om jag beställer, när får jag det utfört?
Vi samordnar allt underhållsarbete med våra anlitade entreprenörer. Detta innebär att vi lägger ut en årsplan som ger bäst effektivisering i arbetet. Detta gör att vi vid själva beställningen inte kan säga om ditt beställda underhåll kommer att utföras i början eller slutet av året. Beroende på vad du har beställt kan det också bli så att de olika beställningarna utförs på olika tider under året.

Om jag inte beställer underhåll som jag är berättigad till, vad händer då?
Beställer du inte det underhållet som du har rätt till får du automatiskt en rabatt på din hyra istället. Rabattens storlek är olika beroende på underhållstypen och vilket rum det avser. Enklast ser du detta på Mina Sidor. Hyresrabatten betalas ut varje månad.

Om jag beställer tidigare än vad som är planerat, vad händer då?
På Mina Sidor kan du se den s.k. tidigareläggningskostnaden för den underhållsåtgärden du funderar på. Är det kort tid kvar av det planerade intervallet är kostnaden mindre. Kostnaden faktureras separat när jobbet i din lägenhet är slutfört.

Vad händer med min hyra om jag utför underhåll på egen hand?
Är du berättigad till en rabatt betalas denna ut när intervallet för underhållsåtgärden löpt ut. Har du t.ex. möjlighet att tapetsera på egen hand kan du oftast höja din trivsel i lägenheten samtidigt som du får en hyresrabatt.

Om jag har beställt underhåll men ångrar mig, vad gör jag då?
Är arbetet inte påbörjat i din lägenhet så kontaktar du Kundcenter.