Hyra ut i andra hand

Om du inte har möjlighet att under en viss tid bo i din lägenhet kan du hyra ut den i andra hand. På så sätt behöver du inte säga upp lägenheten. En andrahandsuthyrning kan beviljas under 1 år, men förlängningsmöjlighet i ytterligare 1 år, och ska alltid godkännas av Nyköpingshem.

 

Skäl för uthyrning

En hyresgäst måste ha beaktansvärda skäl för uthyrningen. Dessa skäl måste ha med något av följande att göra:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • tillfällig vård för ålder eller sjukdom
  • provbo eller andra tillfälliga familjesituationer

Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

 

Ansökan och hyreskontrakt

Inför en andrahandsuthyrning måste du tillsammans med den föreslagne andrahandshyresgästen fylla i en ansökan och ett hyreskontrakt. Dessa handlingar skickas till Nyköpingshem senast 1 månad innan uthyrningen är tänkt att påbörjas.

 

Du har ansvar för din lägenhet

Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende samt för att hyresbetalningarna kommer in i tid. Det är s.a.s. ingen skillnad mot tidigare.

Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar alltså du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd.

 

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Om din ansökan om andrahandsuthyrning inte godkänns på det sätt som du önskar har du alltid möjlighet att få din sak prövad i hyresnämnden.

Läs mer på www.hyresnamnden.se

Ansökningshandlingar för att hyra ut i andra hand finns under Blanketter