Hyra ut i andra hand

Om du inte har möjlighet att bo i din lägenhet under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand. På så sätt behöver du inte säga upp ditt hyresavtal.

En andrahandsuthyrning kan beviljas under ett (1) år, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett (1) år. Uthyrningen ska alltid godkännas i förväg av Nyköpingshem.

Skäl för uthyrning

För att en andrahandsuthyrning ska godkännas måste det finnas särskilda skäl som har med något av följande att göra:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • längre tids semesterresa
  • tillfällig vård för ålder eller sjukdom
  • provbo eller andra tillfälliga familjesituationer

Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Ansökan och hyreskontrakt

Inför uthyrningen måste du, tillsammans med den som du vill hyra ut till, fylla i en ansökan och ett hyreskontrakt. Handlingarna skickas till Nyköpingshem senast  en (1) månad innan uthyrningen är tänkt att börja.

Du ansvarar för din lägenhet

Det är alltid du som har kontraktet i första hand som är ansvarig för bostaden och för att andrahandshyresgästen inte missköter sig i sitt boende. Du är också ansvarig för att hyran kommer in i tid. I ditt hyresförhållande gentemot Nyköpingshem är det ingen skillnad mot tidigare.

Bryter andrahandshyresgästen mot de regler som finns riskerar alltså du som hyr i första hand att bli uppsagd.

 

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Om din ansökan om uthyrning inte godkänns på det sätt som du önskar har du alltid möjlighet att få saken prövad i hyresnämnden.

Läs mer på www.hyresnamnden.se

Här hittar du 
ansökningshandlingar för att hyra ut i andra hand.