Hur hyran bestäms

Din hyra är resultaten av en bedömning av egenskaper och kvaliteter som ditt boende har. Vårt mål är att hyran och dess skillnader ska uppfattas som rättvisa och rimliga.

 

Bedömning på tre nivåer

Modellen bedömer värdet av boendet på tre olika nivåer:

 

Området

Den översta nivån i modellen bedömer tomten (fastigheten/kvarterets) placering och karaktäristik. Närheten till kommunikationer och service, grönområden osv. Här har vi också en allmänbedömning kring hur starkt önskat bostadsområdet är från övriga bostadssökande.

 

Huset

Mellannivån i modellen bedömer egenskaper och kvaliteter i huset som lägenheten finns i, dvs det som är gemensamt för alla lägenheterna. Här ingår t.ex. förekomst av hiss, ventilationssystem, tvättstuga, tv-lösning mm.

 

Lägenheten

Förutom typ (t.ex. 2 rum o kök) och storlek (t.ex. 55 kvm) bedömer vi även andra egenskaper och kvaliteter. Balkong, frys, kakel i badrum, jordfelsbrytare, parkettgolv osv. Alla är det exempel på bedömningspunkter.

 

Sammanräkning

Tillsammans skapar alla dessa bedömningar en  matematisk modell där varje lägenhet erhåller en poäng. Denna poäng är alltså summan av bedömningarna för lägenhetens, husets och områdets egenskaper och kvaliteter.

Modellen är framtagen i samarbete mellan Nyköpingshem och Hyresgästföreningen och har använts sedan 2002.