Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett utmärkt sätt på hur hyresgästerna tillsammans kan verka för både ökad trivsel och ökad säkerhet i ett bostadsområde. Och det är heller varken svårt eller tidskrävande.

 

En grannsamverkan förebygger och minskar brottsligheten. En samverkan kan ske i hela bostadsområdet eller i bara ditt trapphus. Du och dina grannar bestämmer.

Att starta upp en grannsamverkan är varken särskilt avancerat eller energikrävande. Med lite information från kommunens säkerhetssamordnare och en god kontakt med dina grannar så är ni snart igång.

Förutom att det leder till en ökad trygghet så skapar det också möjligheter att lära känna varandra bättre i ett område, vilket i sin tur också leder till ökad trygghet.  

Vill du skapa en grannsamverkan i ditt bostadsområde kan du kontakta säkerhetssamordnaren på Nyköpings kommun.

Nyköpings kommuns hemsida