Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett utmärkt sätt för dig och dina grannar att tillsammans verka för ökad säkerhet området ni bor i. Det är varken svårt eller tidskrävande - och på köpet får ni ökad trivsel!

En grannsamverkan förebygger och minskar brottsligheten. Den kan ske i hela bostadsområdet eller bara i ditt trapphus. Det bestämmer du och dina grannar.

Vill du starta upp en grannsamverkan tar du kontakt med dina grannar och med kommunens säkerhetssamordnare. Sedan är ni snart igång.

Förutom ökad trygghet skapar det här också möjligheter att lära känna varandra bättre i ett område, vilket i sin tur leder till ökad trygghet.  

Vill du skapa en grannsamverkan i ditt bostadsområde? Kontakta säkerhetssamordnaren på Nyköpings kommun.