GDPR

Ny lagstiftning gällande behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj gäller en ny lag inom hela EU som styr hur personuppgifter får behandlas. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och styr hur och vem som får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL, personuppgiftslagen.

Lagen innebär att företagen måste vara tydligare med vilka personuppgifter som behandlas och varför. Du som kund får större möjlighet att påverka om och hur dina personuppgifter ska sparas.

De personuppgifter som du lämnar till Nyköpingshem används för att administrera och fullfölja avtal som ingåtts, till exempel hyresaviseringar, hyresförhandlingar, kreditupplysningsregister och annat som tillhör den löpande verksamheten. Personuppgifterna används också för att uppfylla de skyldigheter som enligt lag och andra författningar ställs på verksamheten, till exempel diarieföring.

En gång om året har du rätt att utan kostnad få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlas, efter en skriftlig ansökan. Skulle några personuppgifter vara fel kan du självklart be att få dem rättade.