Gård och utemiljö

Gården angår alla. Den ska vara en plats där  hyresgästerna trivs och vill stanna upp en stund, kanske bara för att byta några ord med grannen, eller för att leka, umgås och koppla av.

För att vi ska ha trivsamma gårdar finns fyra enkla ordningsregler som underlättar.

Bilkörning - bara för i- och urlastning

Bilar ska köras på bilvägar. Utöver det får du köra in på gården när du ska lasta i eller ur din bil, eller har andra ärenden som du behöver bilen till. Du får bara stanna till helt kort utanför porten för att inte blockera vägen för någon annan, fem minuters parkering är tillåten. 

Ljud, röster och lek

Prat och skratt är så klart trevligt, men tänk på att inte väsnas mer än vad som kan upplevas som rimligt. Som föräldrar måste du ha koll på att dina barn inte låter mer än vad en rimlig lek innebär. Bollspel kan till exempel låta väldigt mycket om det spelas mellan husen. Kanske finns det en yta på nära håll som lämpar sig bättre?

Mopeder och cyklar

Ordning och reda tycker de flesta är trevligt. Men det är inte bara trevligt, utan nödvändigt att cyklar och mopeder parkeras på avsedda platser, för att området ska vara tillgängligt för alla som vistas där - inte minst för räddningstjänst och ambulans.

Har du en moped visar du också hänsyn, och är rädd om barn och djur, genom att gasa lugnt och inte busköra.

Papperskorgar

Det känns kanske som en självklarhet, men naturligtvis är papperskorgarna i våra bostadsområden utplacerade för att användas. Skräp, cigarettfimpar och annan nedsmutsning bidrar starkt till vantrivsel.

VET DU VAD SOM GÄLLER?

Bostadshandboken kan du läsa mer om tips och regler, till exempel vad som gäller för:

  • Odlingslotter
  • Husdjur
  • Snöröjning
  • Bilfria innergårdar
  • Grillplatser
  • Klotter