Förtur

Vi utgår från att alla har samma rätt till en ny bostad. Vi gör därför inga bedömningar i våra bostadssökandes bakgrund eller livssituation. Med detta följer därmed också att vi idag inte har några förtursmöjligheter, utöver nedanstående, för dig som söker bostad.

 

För dig som bor i Nyköpingshem

Är du hyresgäst hos Nyköpingshem idag och har hamnat i en oönskad situation kan du kontakta kundcenter för en dialog om din situation. Om det ska bli aktuellt med en förtur ska orsaken till det förändrade bostadsbehovet ligga utanför din kontroll, möjlighet att planera eller att förutse. Exempel på detta är:

  • En kraftigt försämrad inkomstsituation till följd av yttre omständigheter
     
  • Ett uppkommet handikapp till följd av sjukdom eller olycksfall som försvårar ett fortsatt boende i nuvarande lägenhet

Separation inom familjen eller normala förändringar inom familjestorleken ingår inte i kriterierna för förtur.