Företagets historia

Nyköpingshem är, och har varit, en viktig kugge i Nyköpingsbornas vardag. Vi har under årens lopp tagit en aktiv del i kommunens expansion och bostadsutveckling. Vi är idag Nyköpings ledande hyresvärd med nästan 4 000 lägenheter. Därigenom har knappt 7 000 Nyköpingsbor sitt hem hos oss.

 

Det hela började på 1940-talet

Nyköpingshem, liksom de flesta övriga allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige, kom till på 1940-talet. Den bostadssociala standarden var då låg, med få och omoderna bostäder.

Stadsfullmäktige i Nyköping beslöt "antaga stadar för den nybildade Stiftelsen Nyköpingshem" (den 14 juni 1949), en bostadsstiftelse med kommunalt inflytande. Det innebar en vändpunkt och en helt ny syn på boendet. Sunda och rymliga bostäder skulle byggas och förvaltas till självkostnadshyror och bostäderna skulle vara tillgängliga för alla bostadssökande.

År 1949, när Nyköpingshem bildades, bodde 18 000 människor i dåvarande Nyköpings kommun. Numera närmar vi oss 60 000.

 

Omfattande byggnation

Av våra  knappa 4 000 bostäder har 800 st tillkommit genom fusioner med andra företag eller köp av redan bebyggda fastigheter. Det innebär att den resterande delen har tillkommit genom nyproduktioner i egen regi.

Vår verksamhet sträcker sig idag över hela kommunen med fastigheter såväl i centrala lägen i Nyköping som på ett antal mindre orter där omkring. Till höger finns en länk till de stadsdelar som vi numera finns representerade i.


Kort historisk sammanfattaning

1950-talet
Vi bygger bl.a. husen på Ring- och Fågelbovägen. Vid seklets slut har företaget omkring x lägenheter.

1960-talet
Den stora byggboomen i hela landet. 1 miljon bostäder byggs inom en 10-års period. Även vi i Nyköping tar en aktiv del i detta enorma samhällsutvecklingsprojekt. Stadsdelarna Stenkulla, Rosenkälla, Brandkärr och Isaksdal kommer till här. Miljonprogrammets syfte var att bygga bort den stora och akuta bostadskrisen som då rådde.

När decenniet är slut äger företaget x lägenheter.

1970-talet
I början av decenniet kvarstod en hel del av miljonprogrammet att bygga klart. I mitten av 70-talet slår oljekrisen till och det stoppar upp det mesta i samhällsutvecklingen, även nybyggnationen. Företaget ståtar med x lägenheter när 80-talet kommer.

1980-talet
Bostadsbristen byggdes bort i.o.m. miljonprogrammet och det råder, i alla fall i början, inte så hög byggtakt. Området Perioden byggs dock. Utanför tätorten tillkommer en hel del marklägenheter i radhusform i slutet av decenniet.

1990-talet
I början av decenniet råder hög byggtakt. Statliga räntesubventioner och en bostadsbrist gör att många välkända Nyköpingshus uppförs. Några av dessa är kvarteren Föreningen/Garvaren på Öster, Sjökaptensvägen på Arnö, Skeppsbyggargatan mfl på Brandholmen och Trillingsbergsvägen i Bryngelstorp. 

Den stora skatteomläggningen i början på 90-talet innebar bl.a. att företaget ombildades (från stiftelse) till aktiebolag. När den den stora fastighetskrisen slår till runt -94 genomgår branschen ett ordentligt stålbad. Staten drar in räntesubventionerna och det råder bostadsöverskott. När det är som allra värst har Nyköpingshem drygt 10% vakans och i princip inget underhåll av fastighetsbeståndet görs på många år. Ekonomin tar hårt på företaget och flera av våra systerföretag ute i landet går i konkurs.

Under decenniet genomförs också en kommundelning där Trosa och Gnesta blir egna kommuner. Därmed försvinner omkring 1 700 lägenheter från Nyköpingshem, men kvar finns ändå c:a x st.

2000-talet
Branschen börjar så smått återhämta sig efter flera års riktigt besvärlig ekonomisk utveckling. Vi bygger inte så mycket nytt under dessa år utan fokuserar på att ta hand om det fastighetsbestånd vi har och som under många år dränerats på underhållsinsatser.

2007 inför vi kösystemet då bostadsöverskottet vänts till bostadsbrist. I alla fall i de allra mest attraktiva områdena. 

2010-talet
Den ekonomiska samhällsutvecklingen har varit väldig god de senaste åren. Nyköpings läge är också gynnsamt för en positiv befolkningsökning och kommunen växer så det knakar. Nyköpingshems roll som en aktiv och betydande samhällsaktör blir extra tydlig när ägaren (kommunen) ger oss i uppdrag att öka takten i nyproduktionen. För att skapa ekonomiska förutsättningar till detta säljs omkring 900 lägenheter, dvs c:a 20%, av lägenhetsbeståndet år 2012.

Idag har vi knappt 4 000 lägenheter men i och med hög takt i nyproduktionen så är vi snart upp i de omkring 5 000 som vi hade för drygt 20 år sedan.

 

LÄS MER

Läs mer om allmännyttan och dess utveckling på www.allmannyttan.se

Nyköpingshem tillhör branchorganisationen SABO

Våra bostadsområden

På 50-talet växer Nyköping österut. Fågelbovägen låg då i stadens ytterkant.

(Bilden hämtad från Nyköpings kommuns bildakiv)

 

Nyköpings största bostadsområde, Brandkärr, uppförs under perioden 1967-1975. Bebyggelsen sker i det s.k. miljonprogrammet.