Företagets historia

Nyköpingshem är, och har varit, en viktig kugge i Nyköpingsbornas vardag. Vi har under årens lopp tagit en aktiv del i kommunens expansion och bostadsutveckling. Vi är idag Nyköpings ledande hyresvärd med nästan 4 000 lägenheter. Därigenom har nästan 7 000 Nyköpingsbor sitt hem hos oss.

 

Det hela började på 1940-talet

Nyköpingshem, liksom de flesta övriga allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige, kom till på 1940-talet. Den bostadssociala standarden var då låg, med få och omoderna bostäder.

Stadsfullmäktige i Nyköping beslöt "antaga stadar för den nybildade Stiftelsen Nyköpingshem" (den 14 juni 1949), en bostadsstiftelse med kommunalt inflytande. Det innebar en vändpunkt och en helt ny syn på boendet. Sunda och rymliga bostäder skulle byggas och förvaltas till självkostnadshyror och bostäderna skulle vara tillgängliga för alla bostadssökande.

År 1949, när Nyköpingshem bildades, bodde 18 000 människor i dåvarande Nyköpings kommun. Numera närmar vi oss 60 000.

 

Omfattande byggnation

Av våra  knappa 4 000 bostäder har 800 st tillkommit genom fusioner med andra företag eller köp av redan bebyggda fastigheter. Det innebär att den resterande delen har tillkommit genom nyproduktioner i egen regi.

Vår verksamhet sträcker sig idag över hela kommunen med fastigheter såväl i centrala lägen i Nyköping som på ett antal mindre orter där omkring. Till höger finns en länk till de stadsdelar som vi numera finns representerade i.


Kort historisk sammanfattaning

1950-talet
Vi byggde bland annat husen på Ring- och Fågelbovägen.

1960-talet
Det var den stora byggboomen i hela landet. 1 miljon bostäder byggdes inom en 10-års period. Även vi i Nyköping tog en aktiv del i de enorma samhällsutvecklingsprojekten. Stadsdelarna Stenkulla, Rosenkälla, Brandkärr och Isaksdal kom till. Miljonprogrammets syfte var att bygga bort den stora och akuta bostadskrisen som rådde.

1970-talet
I början av decenniet kvarstod en hel del av miljonprogrammet att bygga klart. I mitten av 70-talet slog oljekrisen till och det stoppade upp det mesta i samhällsutvecklingen, även nybyggnationen.

1980-talet
Bostadsbristen byggdes bort i och med miljonprogrammet och i början av 80-talet var byggtakten inte så hög. Området Perioden byggs dock. I slutet av decenniet tillkom en hel del marklägenheter i radhusform utanför tätorten.

1990-talet
I början av 90-talet var byggtakten återigen hög. Statliga räntesubventioner och en bostadsbrist gjorde att många välkända Nyköpingsfastigheter uppfördes. Några av dessa är kvarteren Föreningen/Garvaren på Öster, Sjökaptensvägen på Arnö, Skeppsbyggargatan med flera på Brandholmen och Trillingsbergsvägen i Bryngelstorp. 

Den stora skatteomläggningen i början på 90-talet innebar bland annat att företaget ombildades (från stiftelse) till aktiebolag. När den den stora fastighetskrisen slog till runt -94 genomgick branschen ett ordentligt stålbad. Staten drog in räntesubventionerna och det blev överskott på bostäder. När det var som allra värst hade Nyköpingshem drygt 10% lediga lägenheter och i princip inget underhåll kunde göras av fastighetsbeståndet på många år. Ekonomin tog hårt på företaget och flera av våra systerföretag ute i landet gick i konkurs.

Under decenniet genomfördes också en kommundelning där Trosa och Gnesta blev egna kommuner. Därmed försvann omkring 1 700 lägenheter från Nyköpingshem.

2000-talet
Branschen började så smått återhämta sig efter flera års riktigt besvärlig ekonomisk utveckling. Vi byggde inte så mycket nytt under dessa år utan fokuserade på att ta hand om det fastighetsbestånd vi hade och som under många år dränerats på underhållsinsatser.

2007 införde vi kösystemet då bostadsöverskottet, i alla fall i de allra mest attraktiva områdena, vänts till bostadsbrist.

2010-talet
Den ekonomiska samhällsutvecklingen har varit god de senaste åren. Nyköpings läge är också gynnsamt för en positiv befolkningsökning och kommunen växer så det knakar. Nyköpingshems roll som en aktiv och betydande samhällsaktör blir extra tydlig när ägaren (kommunen) ger oss i uppdrag att öka takten i nyproduktionen. För att skapa ekonomiska förutsättningar såldes omkring 900 lägenheter, det vill säga 20%, av lägenhetsbeståndet 2012.

Idag har vi nästan 4 000 lägenheter men i och med hög takt i nyproduktionen är vi snart upp i de omkring 5 000 som vi hade för drygt 20 år sedan.

 

LÄS MER

Läs mer om allmännyttan och dess utveckling på www.allmannyttan.se

Nyköpingshem tillhör branchorganisationen SABO

Våra bostadsområden

På 50-talet växte Nyköping österut. Fågelbovägen låg då i stadens ytterkant.

(Bilden hämtad från Nyköpings kommuns bildakiv)

 

Nyköpings största bostadsområde, Brandkärr, uppfördes under perioden 1967-1975 som en del av  miljonprogrammet.