Felanmälan

I din hyra ingår att vi hjälper dig om något som tillhör lägenheten går sönder. Notera dock att det finns fel eller skador som du som hyresgäst själv ansvarar för att åtgärda.

 

En felanmälan gör du genom att ringa till Kundcenter. Länken till våra öppettider hittar du till höger. När du rapporterar ett fel ska du:

  • ha ditt lägenhetsnummer till hands
  • uppge ditt telefonnummer
  • ange felet på ett sakligt och tydligt sätt

Vår hantering

När du gör din felanmälan kommer vår handläggare meddela en preliminär inställelsetid. Tiden avgörs av hur allvarligt vi anser att felet är och hur vår belastning på vår organisation ser ut.

De allra flesta åtgärder utför vi med egen personal, men under vissa tider på året eller om åtgärden kräver annan kunskap anlitar vi entreprenörer.

 

 

Tillträde

Du ansvarar för att vi kommer in i din lägenhet den bestämda tiden. Missar du t.ex. att ställa låset i s.k. serviceläge - eller, vid sådana lås, hänga extra lägenhetsnyckel i kedjan - kommer vi att fakturera dig en avgift för att reparatören avsatt tid men inte kunnat åtgärda felet.

 

Ditt ansvar

Vi hjälper dig naturligtvis med att återställa brister i din lägenhet. Men i detta har du själv också ett visst ansvar:

  • Vi måste få tillträde till lägenheten på det sätt som vi bestämt vid anmälningstillfället. Har vi t.ex. bestämt att vi får gå in med vår servicenyckel är det ditt ansvar att se till att t.ex. låset står i rätt läge. En avgift tas ut om vi inte får tillträde enligt överenskommelsen.
  • Vissa typer av fel är ditt eget ansvar åtgärda. Visar sig att felet är sådant som du själv ansvarar för att åtgärda så kommer en avgift för detta att tas ut av dig.

 

 

DETTA ÅTGÄRDAR DU SJÄLV

Du ansvarar själv för åtgärdande av bl.a. följande fel:

  • Byte av glödlampor, lysrör och glimtändare
  • Rensning golvbrunn i dusch eller under badkar
  • Rensning av det s.k. vattenlåset under tvättstället i badrummet (ej i köket)
  • Byte av proppar i elskåpet
Läs mer

Fel du fixar själv
Öppettider felanmälan
Akuta fel
Mina sidor