Ett säkrare hem

Att förhindra att det börjar brinna är kanske den viktigaste säkerhetsfrågan i ditt hem, men det finns mer du kan göra för att förhindra att en olycka sker.

Har du funderat över det här?
1.    Finns det mattkanter, lister eller annat på golvet 
       som någon kan snubbla på?
2.    Fungerar all el som den ska?
3.    Är frisklufts- och utsugningsventiler öppna och rengjorda?
4.    Finns eld- eller hälsofarliga kemikalier?
5.    Har jag koll på knivar och annan utrustning i köket?

Hur du ska göra i händelse av brand, och vad du kan göra för att förhindra den, kan du läsa om här.

Checklista och tips

Din Säkerhet finns många bra tips på hur du kan se om ditt hem.