Ett säkrare hem

Även om brand kanske är den viktigaste säkerhetsfrågan i ditt hem, så finns det också andra områden värda att fundera på. Och eventuellt åtgärda.

 

Du kan göra mycket för att förhindra att du själv eller någon annan blir skadad i ditt hem. Enklast gör du naturligtvis detta genom att nogsamt gå igenom ditt hem och åtgärda sådant som kan utgöra en risk. Vad som behöver göras är naturligtvis alldeles beroende på hur ditt hem ser ut och vilka personer som vistas i det.

 

Gör ditt hem säkert

Här är några frågor som du kan ställa dig:

1.    Finns lösa mattkanter, lister eller annat på golvet som jag kan snubbla på?
2.    Fungerar all el som den ska?
3.    Är frisklufts- och utsugningsventiler öppna och rengjorda?
4.    Finns eld- eller hälsofarliga kemikalier?
5.    Har jag koll på knivar och annan utrustning i köket?

 

Checklista och tips

Din Säkerhet finns många bra tips på hur du kan se om ditt hem.