Energideklaration

Hur mycket energi går det åt i huset där du bor?

För dig som vill veta det och vilket värme- och ventilationssystem som används finns uppgifterna att läsa på anslagstavlan i varje trapphus.

 

 

 

Energideklarationer som visar en fastighets energiförbrukning är ett lagkrav sedan 2006 och de gäller i tio år. Nyköpingshem anlitar certifierade energiexperter för att göra deklarationerna. För att underlätta jämförelser mellan olika byggnader finns ett system med klassning av energiprestandan i en skala från A till G där A är den bästa klassen.

För nybyggda hus finns kravet på ett de ska klara energiklass C. Äldre byggnader hamnar ofta i klasserna D-E. De allra flesta av Nyköpingshems fastigheter är äldre och det gör att deras energiklassning därför kan tyckas hög.

I deklarationen beskrivs energiförbrukningen som energiprestanda. Prestandan är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. All energi som används under ett år läggs ihop och delas med husets uppvärmda yta för att få fram antalet kilowattimmar (kWh) som förbrukas per kvadratmeter (m2). Energiprestandan uttrycks i enheten kWh/m2 och år.


Energideklarationen innehåller fler uppgifter, bland annat om vilket värme- och ventilationssystem som finns i fastigheten och om radonmätning är gjord, och vad den i så fall visade för värde.


Det är Boverket som tar fram regler om energideklarationerna och har tillsyn över energideklarationerna och energiexperternas oberoende. Läs mer om energideklarationer på Boverkets hemsida.