Energi- och miljötips

Miljöhotet är ett gemensamt globalt hot och vi förväntas alla delta i arbetet att minimera vår miljöpåverkan. Exempel på ditt bidrag till en bättre miljö kan vara:

  • att alltid tvätta med full maskin och med miljövänliga tvättmedel
  • att inte diska och skölja under rinnande vatten
  • att stänga av datorer, tv och annan elektronisk utrustning när du inte använder den
  • att inte duscha längre tid än du behöver
  • använda lågenergilampor

Sortering av hushållsavfall

Nyköpingshem har ett väl utbyggt system för hantering av hushållssopor. I varje bostadsområde finns ett miljöhus eller en miljöstation där varje hyresgäst ansvarar för att lägga rätt sorts sopor i rätt fraktion.

För avfall där det saknas sorteringsmöjlighet i miljöhuset (till exempel gamla möbler och elektronik) ansvarar du själv för att lämna detta till någon av Nyköpings kommuns återvinningsstationer.

 

Stort miljöansvar

Nyköpingshem har haft ett starkt miljöarbete under många år. Detta är viktigt också för våra hyresgäster. Vi vänder på alla stenar och ifrågasätter alla inköp för att se hur vi kan bidra till ett bättre framtida samhälle.

Här är några av de miljöprojekt vi haft under senare år:

  • alltid ha med en miljövärdering vid upphandling av leverantörer
  • omfattande energisparprogram i våra fastigheter med fokus att jämna ut inomhustemperaturer, minska vattenförbrukning osv
  • miljövänligare drivmedel i våra tjänstefordon

 

 

 

I våra miljöhus finns sorteringskärl för hushållets samtliga avfall. Enkelt och bekvämt!

 

 

På Allmännyttans egna sida för energisparande hittar du massor av tips på hur också du kan hjälpa till att spara på miljön.

www.allmannyttan.se/energispartips/